*Καλό Καλοκαίρι*...

Translate

Συνολικές προβολές

Κομποσκοίνι ή Κομβοσχοίνι

Κομποσκοίνι ή Κομβοσχοίνι
Κομποσκοίνι ή Κομβοσχοίνι ονομάζεται ένα σχοινί από, συνήθως, μαύρο μάλλινο ή μεταξένιο νήμα πλεγμένο σε κόμπους. Πρόκειται για ένα βοήθημα προσευχής για μοναχούς, κληρικούς αλλά και λαϊκούς της Ορθόδοξης Χριστιανικής θρησκείας.

Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, κ. Θεόκλητος ομιλεία για την υπακοή Βίντεο

Ἡ ὑπακοή εἶναι ὑπεύθυνη καί ἐλεύθερη πράξη πού χαριτώνει τόν ἄνθρωπο.

Μέσα σ’ ἕνα κατανυκτικό κλῖμα πού γνωρίζει νά δημιουργῆ τό βυζαντινό ψαλτήρι, ὁ Ποιμενάρχης μας θεώρησε καλό νά μιλήση στό ἐκκλησίασμα μέ θέμα τή θεοδίδακτη ὑπακοή. Καί τοῦτο γιατί αὐτοῦ τοῦ εἴδους τήν ἀρετή προβάλει ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τήν ἐβίωσε μέχρι ἐσχάτων «γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου» (Φιλιπ. β΄ 8) στόν Πατέρα Του, διακονῶντας ἀπό τό ὕψος τοῦ Σταυροῦ, τήν κένωση τοῦ Τάφου καί τή δόξα τῆς Ἀναστάσεως τό ἀδαμιαῖο γένος. Ὑπακοή, εἶπε ὁ ὁμιλητής, εἶναι τό «νά μήν ἐμπιστεύεται κανείς τόν ἑαυτό του σέ κανένα καλό μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του» (Ὁσ. Κάλλιστος). Εἶναι «ἡ παντελής ἀπάρνηση τῆς ψυχῆς μας, πού φανερώνεται ἐναργέστατα μέσα ἀπό τό σῶμα μας... εἶναι ὁ τάφος τῆς θελήσεώς μας καί ἡ ἔγερση τῆς ταπεινώσεως· εἶναι ἡ νέκρωση τῶν μελῶν μέσα σέ ζωντανή διάνοια, εἶναι ἀνεξέλεγκτη κίνηση, ἑκούσιος θάνατος, ζωή ἀπαλλαγμένη ἀπό περιέργεια, κίνδυνος χωρίς μέριμνες, αὐθόρμητη ὁμολογία Θεοῦ, ἀφοβία θανάτου», κατά τόν Ὅσ. Ἰωάννη τῆς Κλίμακος. Ἡ ὑπακοή στόν ἀσκητικό χῶρο θεωρεῖται ὡς ἀπάρνηση τῆς ἀνυπακοῆς, μέ τήν ὁποία ἐκφράστηκε ἡ ἀνταρσία τῆς φύσεως καί εἰσῆλθε ὁ θάνατος στόν κόσμο.
Ὑπακοή βέβαια δέν σημαίνει δουλικότητα ἤ ἄρνηση τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας, διευκρίνισε ὁ ὁμιλητής, πού εὐτελίζει τόν ἄνθρωπο, στερῶντας του τό πολυτιμότερο δῶρο τῆς ζωῆς. Ἀντίθετα μέ τήν ὑπακοή ἐπιβεβαιώνεται τό κριτήριο τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας: ἡ καθαρότητα τῆς διανοίας καί ἡ κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπό τά πάθη. Ποτέ στήν Ἀνατολή ἡ ὑπακοή δέν θεωρήθηκε καί κυρίως δέν χρησιμοποιήθηκε ὡς μέσο καταναγκασμοῦ καί καταπατήσεως τῆς ἀξίας τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας, ὡς δεκανίκι οἱουδήποτε “ἀλαθήτου”. Βιώθηκε καί βιώνεται ὡς ὑπεύθυνη καί ἄκρως ἐλεύθερη καί ἑκούσια πράξη πού χαριτώνει τόν ἄνθρωπο, μή ἔχοντας τήν ἔννοια τῆς ἐξωτερικῆς πειθαρχίας τῆς βασισμένης στούς τύπους καί στά “μή” τῆς γήινης καί ἄρα σάρκινης-πήλινης αὐθεντίας.
Καί ἐπί λέξει κατέληξε: «Ἡ ὑπακοή γεννιέται καί χτίζεται καρτερικά ὡς ἀπαύγασμα υἱϊκῆς σχέσεως, κάτω ἀπό τό ἐπιτραχήλιο τοῦ δοκιμασμένου καί ἁγίου πνευματικοῦ πατέρα, ἀφοῦ ἔχει προηγηθῆ τό θάψιμο τοῦ ἰδίου θελήματος. Συνιστᾶ στήν πραγματικότητα τήν ἄρνηση τοῦ χοϊκοῦ δρόμου καί τρόπου ζωῆς καί τήν ἄνοδο στό σπίτι τοῦ Πατέρα του, τό ἀνέβασμα στήν ζωή πού ἐλευθερώνει καί πληρώνει τόν ἄνθρωπο. Εἶναι ἀγώνισμα καί καρπός ἐλευθερίας. Τελικά ὑπακοή σημαίνει “μνῆμα” τῆς θελήσεως!»πηγη im-ierissou.gr

fb google

Δημοφιλείς αναρτήσεις

“Μητροπόλεις”

“Μητροπόλεις”
Στην ενότητα “Μητροπόλεις” μπορείτε να ενημερωθείτε για την διοικητική δομή και την οργάνωση της εκκλησιαστικής ζωής, ανά Ιερά Μητρόπολη, για τα μοναστικά κέντρα, την τοπική αγιολογία και το κοινωνικό έργο. Για πρακτικούς λόγους έχουν συμπεριληφθεί εκτός των Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και οι Μητροπόλεις της ημιαυτονόμου Εκκλησίας της Κρήτης, καθώς και οι υπαγόμενες απευθείας στη διοίκηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου. Για καθεμία από τις Μητροπόλεις δημοσιεύουμε τις διευθύνσεις επικοινωνίας, τα τηλέφωνα και τους διαδικτυακούς τόπους, όπου υπάρχουν. Σε πολλές από τις Μητροπόλεις, στο Αρχείο Ειδήσεων, μπορείτε, τέλος, να πληροφορηθείτε για σημαντικά δρώμενα και τη ζωή της τοπικής Εκκλησίας.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ
CLIK ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ