-> kampanokrousia: του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ.Ιερεμία: Κυριακή του Θωμά

Μετάφραση / Translation

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ.Ιερεμία: Κυριακή του Θωμά

Αποτέλεσμα εικόνας για κυριακη του θωμα σημερινή Κυριακή, δελφοί χριστιανοί, λέγεται «ντίπασχα». Δηλαδή, εναι ντί το Πάσχα, πού ορτάσαμε τήν προηγούμενη Κυριακή. Ατό μως σημαίνει βαθειά τι καί κάθε Κυριακή εναι Πάσχα καί πρέπει λοιπόν νά τιμμε σατήν διαίτερα τήν νάσταση τοΚυρίου μας ησοΧριστο. – Θά παρακαλέσω, γαπητοί μου, νά προσέξετε τά σα πλμέν, λλά μέ κάποια βαθύτερη πατερική ρμηνεία θά σς ππάνω στήν σημερινή εαγγελική περικοπή.
1. Καί κατά πρτον νά πομε, γιατί στίς μέν γυνακες μφανίστηκε ὁ ἀναστάς Κύριος ρθρου βαθέος καί νατείλαντος τοῦ ἡλίου, στούς δέ μαθητές, κούσαμε σήμερα στό Εαγγέλιο τι μφανίστηκε
«ψίας γενομένης», ταν δηλαδή εχε τελειώσει ἡ ἡμέρα καί βράδιαζε; Ατό ξηγεται πό τό τι τήν μέρα ομαθητές πήγαιναν σέ διάφορες ργασίες, πως τό βλέπουμε καί πό τήν πορεία τους πρός τούς μμαούς, λλά τό βράδυ συγκεντρώνονταν λοι στήν οκία τς Σιών. Καί κλείνονταν σατήν γιά τόν φόβο τν ουδαίων, λλά καί γιά νά δυναμωθον μεταξύ τους, γιατί ταν λυπημένοι γιά τόν θάνατο τοΔιδασκάλου τους.
Τότε, λοιπόν, τό βράδυ, ταν εχε τελειώσει ἡ ἡμέρα καί ταν λοι μαζί, τότε μφανίστηκε σατούς ὁ ἀναστάς Κύριος καί μάλιστα «στη ες τό μέσον», γιά νά τόν βλέπουν λοι! Ατός τρόπος βέβαια τς μφανίσεως τοῦ ἀναστάντος ησοΧριστοῦ ἦταν ψηλότερος πό τούς λλους, γιατό καί δόθηκε τελευταος στούς μαθητές Του. «ψηλοτέρδέ τρόπ, ψία ν τος μαθητας»! λλά καί τό λλο ταν τό θαυμαστό: Τό τι ὁ ἀναστημένος Κύριος μφανίστηκε στούς μαθητές Του νοθύρες ταν κλειστές. «Κεκλεισμένων τν θυρν»! Μέ ατό θελε νά δείξει Κύριος στούς μαθητές Του, πρτον μέν, τι δέν πρέπει νά βλέπουν ς δύναμη τήν νθρώπινη φύση Του, γιατί ταν νωμένη μέ τήν θεότητα. τσι, τώρα μάλιστα μέ τήν νάστασή Του, ἡ ἀνθρώπινη φύση Του μετέχει τελειότερα στήν θεϊκή Του δόξα καί νεργεθαυματουργικά («τν θεϊκν αχημάτων τελεώτερον μετασχοσαν τῇ ἀφθαρσί») . λλά, μέ τό νά μφανιστεῖ ὁ ἀναστάς Κύριος στούς μαθητές Του, νοθύρες ταν κλειστές, εναι παρόμοιο μέ τό τι βγκε παρθεντικά πό τήν Κοιλία τς Παναγίας καί παρόμοιο πάλι μέ τό τι βγκε πό τόν τάφο, νατός ταν σφραγισμένος. Οτε λοιπόν τό παρθενικό σφράγισμα κατέστρεψε Χριστός ταν γεννήθηκε, οτε τίς σφραγίδες τοτάφου ταν ναστήθηκε, λλά καί οτε νοιξε τίς θύρες τοῦ ὑπερώου τν μαθητν Του, ταν μφανίστηκε σατούς!
2. Ομαθητές, μς επε τό Εαγγέλιο, τι «χάρησαν δόντες τόν Κύριον». χαρά ατή ταν κείνη πού τούς εχε προείπει Κύριος τι θά χωριστεμέν πατούς μέ τόν θάνατό Του, λλά πάλι θά τούς ξαναδεκαί θά χαρον μέ τέτοια χαρά, πού δέν θά μπορενά τούς τήν πάρει κανείς: «Πάλιν ψομαι μς καί χαρήσεται μν καρδία καί τήν χαράν μν οδείς αρει φ᾽ ὑμν» (ωάν. 16,22)! Χάρηκαν, λοιπόν, ομαθητές, γιατί πάλι ξαναεδαν τόν Κύριό τους καί τούς κπλήρωσε τσι τήν πόσχεσή Του. Εαγγελιστής μως Λουκς πού διηγεται τήν μφάνιση ατή τοῦ ἀναστάντος Κυρίου λέγει τι ομαθητές ταράχθηκαν καί νόμισαν τι βλέπουν φάντασμα: «Πτοηθέντες καί μφοβοι γενόμενοι δόκουν πνεμα θεωρεν» (Λουκ. 24,37). λλά ατό δέν σημαίνει διαφωνία μέ ατό πού κούσαμε στό σημερινό Εαγγέλιο τι χάρηκαν ομαθητές. Καί τά δυό συνέβησαν! Φυσικό ταν νά ταραχθον κατά πρτον ομαθητές καί νά νομίσουν τι εναι φάντασμα μορφή πού τούς μφανίστηκε, νοπόρτες εναι κλεισμένες. Λίγο ργότερα μως, ταν θυμήθηκαν τήν πρόρρηση τοΧριστοκαί Τόν γνώρισαν πό τήν πίδειξη τν μελν Του, πείστηκαν τι πραγματικά εναι ὁ ἀγαπημένος τους Διδάσκαλος, ὁ Ἰησος Χριστός, καί «χάρησαν», πως τό λέγει τό σημερινό Εαγγέλιο. Γιατό καί, πως τό κούσαμε πάλι σήμερα πό τό Εαγγέλιο, ὁ ἀναστάς Κύριος επε στούς μαθητές Του δυό φορές τό «ερήνη μν». Μία φορά πρίν πό τήν πίδειξη τν πληγν Του καί τήν λλη φορά μετά τήν πίδειξη, κριβς γιά νά τούς παλλάξει πό τήν γωνία τους. λλά τό διπλό «ερήνη μν» πού κούσαμε στό σημερινό γιο Εαγγέλιο χει καί να λλο βαθύτερο νόημα. τι, δηλαδή, ὁ ἀναστάς Κύριος, μέ τό λο Του ργο, δέν ερηνοποίησε μόνο τά πί γς, λλά καί τά ν ορανος. Μς τό λέγει ατό ὁ ἀπόστολος Πέτρος γράφοντας γιά τόν Χριστό: «Ερηνοποιήσας διά τοαματος τοΥοΑτοτά ν ορανκαί τά ν τγ» (Κολ. 1,20)!
3. Ὁ ἀναστάς Κύριος μφανισθείς στούς μαθητές Του δειξε σατούς τά χέρια Του καί τήν πλευρά Του. τσι,πειδή φαίνονταν οπληγές πό τήν σταύρωσή Του, βεβαιώθηκαν ομαθητές τι δέν ναστήθηκε λλο σμα, λλά ατό τό σμα πού παθε στό Σταυρό. Ὁ Ἰησος Χριστός δειξε στούς μαθητές Του τά χέρια Του, μέ τά ποα πλασε τόν δάμ ταν τόν δημιούργησε, λλά καί τόν νέπλασε Χριστός, μέ τό λυτρωτικό Του ργο, ταν ατός μάρτησε. δειξε στούς μαθητές Του Χριστός τήν πλευρά Του, πό τήν ποία, Εα, πού πλάστηκε πό τήν πλευρά τοῦ Ἀδάμ, βρκε τήν λύτρωσή της· γιατί πό τήν πλευρά τοῦ Ἐσταυρωμένου ησοΧριστο, ταν λογχίστηκε, βγκε αμα και δωρ, δηλαδή, τό βάπτισμα καί θεία Κοινωνία, ατά τά δύο Μυστήρια πού μς σώζουν. λλά, πως ρμηνεύουν μερικοί, τό τι ὁ ἀναστάς Χριστός δειξε στούς μαθητές Του τήν πλευρά Του καί τά χέρια Του, μέ ατό μυστικά θελε νά διδάξει σ᾽ ἐμς τήν τελειότητα! Δηλαδή, καί καρδιά μας νά χει πίστη δυνατή στόν Χριστό καί νά Τόν γαπ, λλά καί νά κδηλώνεται ατή πίστη καί γάπη στόν Χριστό μέ τήν γαθοεργία· γιατί μέ τά χέρια μας κάνουμε τά καλά ργα.
4. κόμη στό σημερινό Εαγγέλιο κούσαμε, γαπητοί μου, τι ὁ ἀναστάς ησος Χριστός μφύσησε στούς μαθητές Του καί τούς δωσε τό γιο Πνεμα. «νεφύσησεν ατος καί λέγει· Λάβετε Πνεμα γιον». Ατό τό μφύσημα τοΧριστοστούς μαθητές Του ντιστοιχεμέ κενο τό παλαιό μφύσημα στόν δάμ κατά τήν δημιουργία του (βλ. Γεν. 2,7), πού ταν θεο χάρισμα. Τό χάρισμα μως ατό ὁ Ἀδάμ τό στερήθηκε γιά τήν παρακοή του. λλά τώρα ὁ Ἰησος Χριστός μέ τήν νάστασή Του ραΐζει πάλι τόν νθρωπο («κατεκάλλυνεν ατόν»). Καί μέ τό μφύσημα τώρα στούς μαθητές Του νεουργετόν νθρωπο καί κάνει τούς μαθητές νά γίνουν δεκτικοί λων τν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού θά λάβουν μέ τήν Πεντηκοστή! λλά δίνει καί τώρα να (μόνο) εδος χαρίσματος Χριστός στούς μαθητές Του μέ τό μφύσημά Του σατούς: Τό νά συγχωρον μαρτήματα. «ν τινων φτε τάς μαρτίας φίενται ατος, ν τινων κρατετε κεκράτηνται». Τούς ποστέλλει δέ Χριστός στόν κόσμο, γιά νά συνεχίσουν τό ργο Του λέγοντάς τους: «Καθώς πέσταλκέ με Πατήρ, κγώ πέμπω μς». Ἡ ἀποστολή μως ατή τν μαθητν δέν ταν ση κατά τήν ξία, πως δική Του ποστολή πό τόν Πατέρα. Γιατί Ατόν Πατήρ τόν πέστειλε στόν κόσμο ς μοούσιο καί μότιμο Υό Του. Χριστός μως πέμπει τούς ποστόλους Του ς δούλους καί μαθητές Του. Τόν λόγο λοιπόν ατόν τοΧριστοστούς μαθητές Του, τόν «καθώς πέσταλκέ με Πατήρ κγώ πέμπω μς», θά τόν ρμηνεύσουμε γενικά ς ξς: Καθώς Πατέρας μου στειλε μένα γιά εεργεσία τν νθρώπων, τσι καί γώ στέλνω σς νά εαγγελίσετε τούς νθρώπους γιά τήν σωτηρία τους.
Μετά πό ατά ὁ ἀναστάς Κύριος γινε φαντος δείχνοντας πάλι καί πό ατό τήν «ες τό ψηλότερον τοσώματος μετακόσμησιν». Τό θεωθέν, δηλαδή, σμα Του.
5. λλά δέν επαμε τίποτε, χριστιανοί μου, γιά τήν «πιστία» τοΘωμ, πού ορτάζουμε σήμερα. χει μεγάλη θεολογία τό θέμα ατό. Τό φήνουμε ατό γιά τοχρόνου, πρτα Θεός, καί ν ννοήσουμε καλά τήν λεγόμενη ατή πιστία θά φωνάξουμε μαζί μέ τόν γιο Χρυσόστομο: «καλή πιστία τοΘωμ», πού ζητοσε νά γευθεπρτα τό Πάθος τοΧριστο, νά γγίζει τήν νοιγμένη πλευρά καί τά τρυπημένα Χέρια Του, γιά νά κραυγάσει πειτα «Κύριός μου καί Θεός μου»!
Χριστός νέστη!
Μέ πολλές εχές,
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ.κ. ερεμίας