Συνολικές προβολές σελίδας

Αποτέλεσμα εικόνας για ρόδον το αμάραντον
                 

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας· Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας, χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτήριας. Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως, χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος. Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς, χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν. Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα, χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα. Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως, χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα. Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων, χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων
                                                 Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε

Μετάφραση / Translation

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Τα τρία χρυσά κλειδιά που θα μας οδηγήσουν στον Παράδεισο

Την μεγάλη αγάπη που έχει ο Θεός για όλους εμάς.Ακόμη και για τους αμαρτωλούς.Ο δρόμος της αγάπης είναι ο δρόμος του Θεού.Η μετάνοια, η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία είναι τα τρία χρυσά κλειδιά που θα μας οδηγήσουν στον Παράδεισο.Ο Θεός μας περιμένει στο Σπίτι Του,στον Παράδεισο για να ζήσουμε μαζί Του για πάντα.Ας αφήσουμε κατά μέρος τον εγωισμό και ας μετανοήσουμε ας συγχωρήσουμε τον αδελφό μας για να μας συγχωρήσει και εμάς ο Θεός.

Γράφει η Μαίρη Βογιατζή

Δημοφιλείς αναρτήσεις