Συνολικές προβολές σελίδας

Αποτέλεσμα εικόνας για ρόδον το αμάραντον
                 

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας· Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας, χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτήριας. Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως, χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος. Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς, χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν. Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα, χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα. Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως, χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα. Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων, χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων
                                                 Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε

Μετάφραση / Translation

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

ΝΤΟΚΙΜΑΤΕΡ Γνώρισε στο παιδί σου τον Χριστό!!!ΝΤΟΚΙΜΑΤΕΡ Γνώρισε στο παιδί σου τον Χρίστο!!! με ένα ΒΙΝΤΕΟ παιδικό γνώρισε του την ζωή του Χρίστου  Φίλοι μου  δυστυχώς η τηλεόραση δεν βάζει Θεολογικά διδάγματα θα
προσπαθησουμε να βάλουμε κάποια βίντεο ώστε τα παιδιά να μάθουν την ζωή του Χριστού .Φίλοι μου Γονείς μην το βαρεθείτε το παιδί σας έχει ανάγκη να μάθει  το τι γιορτάζουμε ώστε να μην θεωρεί διακοπές την κάθε μεγάλη γιορτή διδαξετο εσύ!!! Κανε το παιδί σου να αγαπήσει το λόγο του θεού και να τον κάνει τρόπο ζωής του υπάρχουν οι παραβολές του Χριστού  έχει πολλά παραδείγματα που πρέπει να καταλάβει ώστε να βγει ένας καλός χριστιανός και άνθρωπος στην κοινωνία
ΒΑΛΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΛΙΘΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Γράφει ο Αλέξανδρος Μπαξεβάνης
Δημοφιλείς αναρτήσεις