Συνολικές προβολές σελίδας

Αποτέλεσμα εικόνας για ρόδον το αμάραντον
                 

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας· Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας, χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτήριας. Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως, χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος. Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς, χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν. Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα, χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα. Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως, χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα. Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων, χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων
                                                 Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε

Μετάφραση / Translation

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Για το Θεό δεν υπάρχει κάτι δύσκολο.

Τον ξεπεσμένο άνθρωπο τον ξαναχτίζει σ’ έναν νέο άνθρωπο. Την Κτίση, τα Επουράνια, τα ξανακάνει καινούρια, καθαρισμένα από όλα τα μολύσματα που επέφερε η Αποστασία του Σατανά και η Πτώση του ανθρώπου. Τα κάνει τόσο όμορφα και τέλεια, που μάτι ποτέ δεν έχει δει ούτε φανταστεί.
«Ω, βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσης Θεού! Πόσο ανεξερεύνητες είναι οι κρίσεις του, και ανεξιχνίαστοι οι δρόμοι του!»
Αγαπητέ μου αδερφέ, ευχαρίστησε το Θεό Πατέρα για όλες τις ευεργεσίες Του. Μάθε να είσαι ευγνώμων για όλα όσα επέτρεψε στη ζωή σου. Ήταν όλα για την πνευματική σου πρόοδο. Μη χάνεις την ελπίδα σου όταν περπατάς σε σκοτεινά μονοπάτια, θα ανακαλύψεις κι άλλους κρυμμένους θησαυρούς σε απόκρυφα μέρη.
Μη στενοχωριέσαι όταν χάνεις διάφορα πράγματα στον κόσμο, γιατί έχεις περιουσία στον Ουρανό, καλύτερη και μόνιμη.
Κύριε,
βοήθα με να φυλάω όλους τους κρυμμένους θησαυρούς που απέκτησα, σαν κόρη οφθαλμού, ώστε να συνεχίσω να περπατώ την κάθε καινούρια μέρα μέσα στο φως του λόγου Σου, σε όλες τις πλευρές της ζωής μου. Να μην απελπίζομαι, ότι κι αν επιτρέπεις στη ζωή μου. Πραγματικά όλα μπορεί να τα συνεργεί για καλό σ’ αυτούς που Τον αγαπάνε. Τι μυστικό! Ζητώ την ευλογία Σου!

Γράφει η Χρυσούλα Χρυσοχόου

Δημοφιλείς αναρτήσεις