Συνολικές προβολές σελίδας

Αποτέλεσμα εικόνας για ρόδον το αμάραντον
                 

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας· Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας, χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτήριας. Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως, χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος. Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς, χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν. Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα, χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα. Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως, χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα. Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων, χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων
                                                 Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε

Μετάφραση / Translation

Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

Την Κυριακή του Πάσχα θα εορτάσουμε όχι μόνον ένα ιστορικό γεγονός

Φίλοι μου  η ημέρα  τις  Αναστάσεως του Χριστού είναι ο ανακαινισμός τις ψυχείς μας, η ημέρα  αυτή είναι μεγάλη και  θαυμαστή . Mε  πνευματική αγαλλίαση ψυχής θα  εορτάσουμε Κυριακή 16 Απριλίου 2017 το Πάσχα την Ανάσταση του Κυρίου μας . Στην εορτή αυτή συμμετέχει ολόκληρη η δημιουργία ζώντες και κεκοιμημένοι, Την Κυριακή του Πάσχα θα εορτάσουμε όχι μόνον
ένα ιστορικό γεγονός, αλλά κυρίως ένα λυτρωτικό γεγονός, που υπερβαίνει την ιστορικότητα και αφορά τον κάθε άνθρωπο. Ο Ιησούς είναι  "πρωτότοκος  εκ των νεκρων". που πέθανε πάνω στο Σταυρό τις λυτρώσεως μας αλλά και Αναστήθηκε από τον τάφο του. Με αυτό τον τρόπο φίλοι μου νίκησε τούς δύο φοβερούς εχθρούς της ανθρώπινης φύσεως, αλλά και της δημιουργίας. α} την αμαρτία  β} τον θάνατο. Έτσι λοιπόν και εμείς χρειαζόμαστε την  Χάρη του Θεού για να γίνει ο κόσμος μας, η κοινωνία μας, η ζωή μας, ΦΩΣ και ΖΩΗ και την συνταγή  αυτή μας την δίδει η εκκλησία από τα μυστήρια της.  Είναι γεγονός και λυπηρό βεβαία όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία να είμαστε απρόσεκτοι . Οι περισσότεροι άνθρωποι πηγαίνουν στην εκκλησία και δεν προσέχουν τα λογία που διαβάζονται μέσα στην εκκλησία και έτσι χάνετε λίγο αυτό το μεγαλείο της γνώσεως  διότι αν θέλουμε να διδαχτούμε και φυσικά να κάνουμε τρόπο ζωής την ζωή του Χριστού πρέπει να προσέχουμε και την ώρα που διαβάζονται και μην ασχολούμαστε με άλλα πράγματα .Όπως ανάφερα και πιο επάνω ότι ο Χριστός είναι ο πρωτότοκος εκ των νεκρών ας ακολουθήσουμε και εμείς αυτό το δρόμο και να βρεθούμε στην άνω Ιερουσαλήμ στον παράδεισο  όταν έρθει η δευτέρα παρουσία όπως θα γίνει το μέγα δικαστήριο των ψυχών μας. Φίλοι μου  ευχαριστώ όλους σας για την στήριξη σας Εύχομαι το Άγιο Φως της Ανάστασης να φωτίσει το δρόμο σας και να σας οδηγήσει στην σωτηρία των ψυχών σας.
Γράφει ο Αλέξανδρος Μπαξεβάνης

πηγη www.alexandrosbaxevanis.blogspot.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις