-> kampanokrousia: Ιουλίου 2017

Μετάφραση / Translation

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Οἱ Ἅγιοι Ἑπτὰ Μακαβαίοι 1 Αυγούστου

«Αὐτοκράτωρ ἐστὶ τῶν παθῶν ὁ εὐσεβὴς λογισμός». Ὁ εὐσεβὴς λογισμὸς εἶναι κυρίαρχος καὶ ἐξουσιαστὴς ἐπὶ τῶν παθῶν. Αὐτὸ μὲ περίσσια ἀνδρεία ἀπέδειξαν οἱ ἑπτὰ ἀδελφοὶ Μακκαβαίοι μὲ τὴ στάση τους ἀπέναντι στὸν βασιλιὰ τῆς Συρίας Ἀντίοχο, ὅταν αὐτὸς τοὺς ἔταξε δόξες, τιμὲς καὶ ἐπίγειες ἀπολαύσεις, ἂν αὐτοὶ καταπατοῦσαν τὸν Μωσαϊκὸ νόμο καὶ ἔτρωγαν ἀπὸ τὰ ἀπαγορευμένα φαγητὰ ποὺ τοὺς πρόσφερε.

Επιτρέπεται να θυμιατίζουμε στα σπίτια μας το βράδυ;

Σχετική εικόνα   Από προλήψεις σε δεισιδαιμονίες και καλά διατηρείται η ανορθόδοξη πορεία και η προσπάθεια αποϊεροποίησης της Πίστεώς μας. Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι είναι "χρουσουζιά" ή κακός οιωνός να θυμιατίζουμε μετά τις εσπερινές ώρες. Έχουν εσφαλμένα συνδέσει την προσφορά θυμιάματος με την κοίμηση ενός

Επιτρέπεται να ζητάμε από τον ιερέα να κοινωνήσει όσους έχουν χάσει τα "λογικά" τους;

Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Νομίζουν πολλοί ότι η Θεία Κοινωνία είναι το μαγικό φίλτρο που αυτομάτως σώζει και αγιάζει! Χρειάζεται περισσή προσοχή, διότι, ως μαρτυρεί η εμπειρία της Αγίας μας Εκκλησία, η Θεία Κοινωνία μπορεί να αποβεί «δηλητήριο», ναι, δηλητήριο σε όσους είναι απροετοίμαστοι και δη, σε όσους έχουν χάσει τα "λογικά" τους. Βέβαια, εάν γνωρίζουμε τον άνθρωπο για τον οποίο πρόκειται να ζητήσουμε να κοινωνήσει, πρέπει πρωτίστως, να γνωρίζουμε εάν έχει εξομολογηθεί πρόσφατα. Αυτό το "πρόσφατα" το συζητούμε με τον γέροντα-πνευματικό ή με τον ιερέα που θα έλθει να τον κοινωνήσει. Πλην όμως, ας γνωρίζουμε ότι δεν παράσχουμε βοήθεια στην ψυχή του πιστού, ο οποίος, ενώ δεν έχει "σώας τας φρένας" και γνωρίζουμε πως έχει χρόνια να εξομολογηθεί, παρά ταύτα, πιέζουμε τον ιερέα είτε σε νοσηλευτικό ίδρυμα είτε στην ενορία μας να τον κοινωνήσει. Προσοχή! 
   Οι Πατέρες συμβουλεύουν ότι μεταξύ των δυο Μυστηρίων, Θείας Ευχαριστίας και Ιεράς Εξομολογήσεως, εάν πρέπει να επιλέξω ένα εκ των δυο, σαφέστατα πρέπει να επιλέξω την εξομολόγηση, καθώς η Θεία Κοινωνία από μόνη της δεν εξασφαλίζει σωτηρία. Βέβαια, ευχής ἐργον θα ήταν να κατανοεί ο πιστός και να προσέρχεται αυτοθελήτως και αυτοβούλως στο Άγιο Ποτήριο, ώστε να αναλάβει εκουσίως και την ευθύνη αυτής της πράξης του. Ας τονίσουμε και πάλι, δεν αναφερόμαστε παρά μόνο σε πιστό που έχει χάσει την αντιληπτική του και λογική ικανότητα και δεν εκφράζω γενίκευση του θέματος.
   Συνειδητά κοινωνώ των Αχράντων Μυστηρίων, συνειδητά και εκούσια και ασφαλώς με την κατάλληλη προετοιμασία. Διαφορετικά, προσθέτουμε "βάρος" στον άνθρωπο που πιέζουμε να κοινωνήσει και φέρουμε μεγίστη ευθύνη.
   Τέλος, θα αποτελούσε γραφική υπερβολή να τονίσω το αυτονόητο: πάντοτε και για κάθε πνευματικό ζήτημα συμβουλευόμαστε τον πνευματικό μας πατέρα και οδηγό.

πηγή dimitrislikoudis.blogspot.gr

Επιτρέπεται η νύφη, κατά τη διάρκεια του Μυστηρίου του Γάμου, να πατάει το πόδι του άνδρα - συζύγου της;

Εάν αμφότεροι βρίσκονταν σε θεατρική σκηνή - διότι προς εκεί βαδίζουμε - σαφέστατα και μπορεί να το κάμνουν. Ομιλούμε, όμως, για Ορθόδοξο Ιερό Ναό και για Μυστήριο. Δεισιδαιμονίες, αμάθεια, προλήψεις, ανοησίες και έχει και συνέχεια...! Μάλιστα, λίγο πριν το πέρας της απαγγελίας του


Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Άγιος Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας 31 Ιουλίου

Ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας ήταν μέλος του ιουδαϊκού συνεδρίου της Ιερουσαλήμ (βουλευτής), φίλος και κρυφός μαθητής του Ιησού Χριστού ο οποίος καταγόταν από την Αριμαθαία, μια μικρή πόλη ΒΔ΄ της Ιερουσαλήμ.

Ανάμνηση Εγκαινίων του Ναού της Θεοτόκου στις Βλαχερναίς και Προεόρτια Προόδου Τιμίου Σταυρού 31 Ιουλίου

Ο Σ. Ευστρατιάδης για το γεγονός αυτό γράφει τα έξης: «Κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην ἐξήγετο ἐκ τοῦ σκευοφυλακίου τῆς μεγάλης ἐκκλησίας ὁ τίμιος σταυρός, περιήγετο ἀνὰ τὴν πόλιν καὶ ἐξετίθετο εἰς διαφόρους ναοὺς πρὸς προσκύνησιν καὶ ἁγιασμὸν τῶν πιστῶν καὶ πάλιν ἀπετίθετο εἰς τὸ σκευοφυλάκιον.

Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

ὁ Γουμενίσσης κ.κ. Δημήτριος Γιά τόν μακαριστό μας Γέροντα Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου κυρόν Προκόπιο, ἀντί στεφάνου στήν τετιμημένη ἐπισκοπική του ἀκεραιότητα

Απο αριστερών ο μακαριστός Προκόπιος

Ἐσαββάτισε μεταβιώσας πρός τήν Ζωήν ἕνας ἐκλεκτός Ἱεράρχης.

Πορεύεται προσμετρώμενος μέ τήν Ἐκκλησία τῶν ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς, ὁλοκαρδίως δοσμένος σέ ὅ,τι πολύτιμο ἔχει νά ἐπιδείξει ἡ Ἐκκλησία.
Ἡ σύνοψη τῆς ζωῆς του θυμίζει τό Παύλειο « ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος» (Φιλ. 4, 8). Καί ἡ περίληψη τῆς ποιμαντορίας του, ἐπί 40 καί πλέον ἔτη ἀπό τό 1974 μέχρι σήμερα, δικαιώνει ἐκείνη τήν Παύλεια ἀγωνία «ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ (τῶν πιστῶν) εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν, …, ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρις ἡμέρας Ἰησοῦ Χριστοῦ» (πρβλ. Φιλ. 1, 5-6).
Πάνω σ᾽ αὐτήν τήν πνευματική εὐθυπορία πρωτοστάτησε μέ μιάν αὐστηρότητα ἐπιλογῶν καί ἀπαιτήσεων, πρῶτα ἀπό τόν ἑαυτό του τόν πάντοτε κατατρυχόμενο μέ ἀτρύτους κόπους, χωρίς νά ὑπολογίζει τήν φθορά πού ὑφίστατο ἡ ὑγεία του, χάριν τῶν ἄλλων καί πάντοτε πρός δόξαν καί οἰκοδομή τῆς Ἐκκλησίας.
“Ὅ,τι εἶχε νά εἰπεῖ τό εἶπε τοῦ Θεοῦ”, ἀναλισκόμενος γιά τό ἐκκλησιαστικό του πλήρωμα, γιά τίς Συνοδικές ὑποθέσεις, γιά τήν πορεία τῆς Ἐκκλησίας μας. Χρόνια ὁλάκερα, χωρίς κενά, “χοροστατοῦσε” καί “λειτουργοῦσε” προσκελευόμενος καί κελεύων τά θεανθρώπινα Αἰνέσιμα τοῦ ζῶντος Θεοῦ. Ὅλο του τό συνειδητό καί τό ὑποσυνείδητο διά βίου ἦταν ταυτισμένα μέ ἐκεῖνο τό μακάριο καί ἄφθιτο “δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ”.
***
Μόλις πρόσφατα ἀποκρινόταν στό εὐχετήριό μας τῆς 8/7 μέ μιά πολυδύναμη αὐτοσυνειδησία ἐκκλησιοπρεποῦς ἤθους γεμάτου ταπείνωση καί ἀγάπη: “ἀγαπητέ μου ἀδελφέ Δημήτριε”! Κι ἄς ἦταν πολλαπλά εὐεργέτης τῆς ζωῆς μου, ἀπό διάκονος καί πρεσβύτερος καί ἐπίσκοπος καί διά πολλῶν προαγωγός τῶν ἡμετέρων ἱερῶν ἀναβαθμῶν καί τοῦ ἐποφειλομένου ἐκκλησιαστικοῦ-βιβλικοῦ ἤθους. Τό ἔγραψα πρό τριετίας δημόσια καί τό ξαναγράφω: παραμονή τῆς χειροτονίας του εἰς πρεσβύτερον, πού ἔγινε στή γενέτειρά μου, στό Λουτράκι, ἀπό τόν τοποτηρητή Μητροπολίτη Αἰγιαλείας Γεώργιον, μοῦ ἀνέθεσε νά τοῦ ἀγοράσω τίς καθαρές λαμπάδες γιά τά δικηροτρίκηρα τοῦ Ἀρχιερέως, καί μέ πολλήν φυσικότητα μοῦ χάρισε ἕνα ὑπολογίσιμο τότε περίσσευμα χρημάτων, τό πρῶτο καί μοναδικό βοήθημα πού ἔλαβα ἀπό κληρικό, κι ἄς ἤμουν ἀπό παιδάκι στό Ἱερό, κι ἄς εἶχα πολλῶν χρεία.
Ὁ μακαριστός Φιλίππων Προκόπιος μέ τέτοιο εὔγλωττο φρόνημα καί ἦθος κυριολεκτικά “λαλοῦσε” “τά κρείττονα καί ἐχόμενα σωτηρίας”, ὅπου κι ἄν στάθηκε, ἀπό ὅπου κι ἄν πέρασε. Δέν ρητόρευε ὑποκρινόμενος ἐκεῖνο τό “…πᾶς ὁ λέγων μοι…”, ἀλλά ἀγωνιζόταν νά ποιήσει “τό θέλημα τοῦ Πατρός” τοῦ Κυρίου μας. Καί μάλιστα ταπεινούμενος στίς ἐξομολογήσεις τῆς ἄφευκτης ἀνθρώπινης ἀνεπάρκειας. Ὄντως, σέ μιάν ἄλλη στιγμή, αὐθόρμητα μᾶς ἔλεγε: “Σαράντα χρόνια ἐπίσκοπος, τί κατάφερα;” Δέν εἶχε ἴχνος ψευδαισθήσεων αὐτολατρείας· αὐτό κι ἄν δέν ἦταν προτέρημα συνέσεως πνευματικῆς!
***
Ἦταν σημαντικός καί ἐξαιρετικά ὑπολογίσιμος Ἱεραρχικός γνώμονας, σοφῶν καί αὐστηρῶν ἐπιλογῶν, συντριῶν διά τῶν Ἀρχιεπισκόπων Ἀθηνῶν, τῶν μακαριστῶν Σεραφείμ καί Χριστοδούλου καί τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Ἱερωνύμου. Ἡ νεότερη ἱστορία τῆς καθ᾽ Ἑλλάδα Ἐκκλησίας ἀπό τό 1974 κ.ἑξ. ἔχει ρωμαλέο της ἀνιστορητή (καί) τόν μακαριστό Μητροπολίτη Φιλίππων Προκόπιο.
Δέν θά ἤθελα νά τόν ἐγκωμιάσω ὡς ἅγιο· ὅμως δέν ἐπέτρεπε στόν ἑαυτό του νά ἄγεται καί νά φέρεται ἀπό τίς ποικίλες ἐπιθυμίες, ἐξελκόμενος καί δελεαζόμενος ὑπ’ αὐτῶν, ἀλλά ἀγωνιοῦσε νά ἀρέσει στόν στρατολογήσαντα Κύριο, ἔχοντας πρό ὀφθαλμῶν του τή θεόσωστη σωφροσύνη τῶν εὐαγγελικῶν ἀπαιτήσεων, τή θεόδεκτη σεμνοπρέπεια τοῦ ἀρχιερατικοῦ του χρέους, τή θεοβράβευτη τρανοσύνη τῆς ἐπισκοπικῆς του ἀκεραιότητος.
Κανείς δέν θά τόν ὀνομάτιζε ὡς μεγαλειώδη· ὅμως ἀποδείχθηκε μέ τήν ἰσόβια μαρτυρία του τρανός ἐξάγγελος τῆς μεγαλωσύνης τῆς κοινῆς μητέρας μας, μέ ὅποιαν ἰδιότητα κι ἄν τήν ὑπηρέτησε. Τό ἴδιο συνεπής ὡς καθηγητής, ὡς διάκονος, ὡς ἱερεύς, ὡς ἱεροκήρυκας, ὡς μητροπολίτης, ὡς στέλεχος ἤ καί πρόεδρος καιρίων Συνοδικῶν εὐθυνῶν. Ἄνδρας κυριολεκτούμενος ἐκκλησιαστικός. Ἔδιδε πάντοτε προτεραιότητα στά προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας μέ ὑπερβάλλοντα ζῆλο, πού πολλές φορές καταπονοῦσε τούς συνομιλητές του.
Κανείς δέν θά τόν ἐπαινοῦσε ὡς πανάρετον· κι ὅμως, δικαίως καί ἐπαξίως ὁμολογεῖται ἀπό ὅλους ὅσους τόν γνώρισαν μέχρι σήμερα ὡς ὑπόδειγμα εὐσυνείδητου καί φιλαρέτου καί φιλοχρίστου στό ἐκκλησιαστικό μυστήριο μεθέξεως τῆς Ἄκρας Ταπεινώσεως τοῦ Σωτῆρος.
***
Ὁ Δημιουργός καί Προνοητής καί Σωτήρας καί Κύριός μας ―κατά τήν εὐδοκία τοῦ θελήματός Του― τόν προσέλαβε μεθέορτα τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί κληρικῆς του φερωνυμίας: μετά τούς προεορτασθέντες τρανούς Ἁγίους, καί τόν ἀπόστολο Παῦλο καί τόν μεγαλομάρτυρα Προκόπιο. Καί μάλιστα, μόλις πρίν τήν ἑορτή τοῦ ἀποστόλου Σίλα, μέ τό μοναστήρι καί τή Χάρη του βιγλάτορες τῆς Καβάλας.
Συγκλαίοντες “μετά πάντων τῶν ἀγαπώντων τόν Κύριον ἐν ἀληθείᾳ”, καθικετεύουμε ἀπό τά μύχια τῆς καρδιᾶς μας τοῦτον τόν Ἀπόστολο φροντιστή τῆς ἐκδημίας του καί ψυχοπομπό τῆς εὐλογημένης ψυχῆς του, νά εἶναι ὁ αἰώνιος ἀρωγός τῆς μακαρίας ὁδοῦ τοῦ ἀγαπημένου μας καί μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Προκοπίου.
Καί συνάμα, ὁ ἅγιος Σίλας νά γίνει μεριστής τῆς ἀμερίστου εὐλογίας τοῦ ζῶντος Θεοῦ στήν ἀπορφανισμένη ἐπισκοπική του οἰκογένεια τήν κατά Φιλίππους, Νεάπολιν (Καβάλα) καί Θάσον καί στόν ἐπισκοπικό ἀπολογισμό του ἰδίου γιά τά ἐδῶθε καί τά ἐπέκεινα.

ὑποκλινόμενος νοερά στό τιμιότατο ἱεραρχικό του σκήνωμα
καί στήν εὐλογημένη μακαρία ψυχή του
†ὁ Γουμενίσσης Δημήτριος

πηγη εξαψαλμος

Οἱ Ἅγιοι Σίλας, Σιλουανός, Ἐπαινετός, Κρήσκης καὶ Ἀνδρόνικος οἱ Ἀπόστολοι 30 Ιουλίου

Οἱ Ἅγιοι Σίλας, Σιλουανός, Ἐπαινετός, Κρήσκης καὶ Ἀνδρόνικος, ἦταν πέντε ἀπὸ τοὺς ἑβδομήκοντα μαθητὲς τοῦ Κυρίου. Ὅλοι ὑπηρέτησαν τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.
Ὁ Σίλας φυλακίστηκε μαζὶ μὲ τὸν Παῦλο στοὺς Φιλίππους τῆς Μακεδονίας. Μετὰ ἀπὸ πολλοὺς μόχθους καὶ μακρὰ πορεία ἔγινε ἐπίσκοπος Κορίνθου.

Εὐαγγέλιον Κυριακῆς 30 Ἰουλίου 2017, Η΄ Ματθαίου (Ματθ. ιδ΄ 14-22)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἶδεν ὁ Ἰη­σοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ ἐ­σπλαγ­­χνίσθη ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ ἐ­θερά­πευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐ­τῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ἔ­ρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵ­να ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀ­γοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. ὁ δὲ εἶπε· φέρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε. καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Ὁ Ἅγιος Καλλίνικος ὁ Μάρτυρας 29 Ιουλίου

Καταγόταν ἀπὸ τὴν Κιλικία. Μὲ ἰδιαίτερη εὐφράδεια λόγου, ἀλλὰ καὶ μὲ πολὺ ζῆλο, δίδασκε τὸ Εὐαγγέλιο.
Ὅταν ἔφθασε στὴν Αἴγυπτο, φανατικοὶ εἰδωλολάτρες ἐξεγέρθηκαν ἐναντίον του, τὸν συνέλαβαν καὶ τὸν ὁδήγησαν στὸν ἡγεμόνα Σακέρδωνα. Αὐτός, ὑποκρινόμενος, ἔδειξε ὅτι λυπᾶται, καὶ γιὰ νὰ κάμψει τὸ φρόνημα τοῦ Καλλινίκου, ἀνέφερε δῆθεν περιστατικὰ πρώην γενναίων χριστιανῶν, ποὺ ὅταν ἀντίκρισαν τὰ σκληρὰ βάσανα, ἀρνήθηκαν τὴν πίστη τους. Ὁ Καλλίνικος, ἀντιλαμβανόμενος τὴν ὑποκρισία τοῦ ἡγεμόνα, μειδίασε καὶ τοῦ εἶπε: «Μὴν ἀναβάλλεις, ἔπαρχε, νὰ λάβεις πεῖρα τῆς δύναμης μὲ τὴν ὁποία ὁ Χριστὸς ὁπλίζει τοὺς γνήσιους πιστούς Του.

Παναγία η Πορταΐτισσα [Αφιέρωμα] βίντεο

portaitissa«Sophia Drekou»Aenai-EpAnastasiΤί ζωντανή Εικόνα! Ωσάν να προτρέπει σε ό,τι χρειάζεσαι... 
είναι η «Φοβερά Προστασία». Είναι αδύνατον, 
το θείον βλέμμα της, να μη προκαλέσει ιερόν δέος!

Η Παναγία η Πορταΐτισσα ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της Ιστοσελίδας 
«Σοφία Ντρέκου | αέναη επΑνάσταση»

Παναγία Πορταΐτισσα
Αφιέρωμα Έρευνα Σοφία Ντρέκου

Περιεχόμενα

1. Πρόλογος
2. Το ιστορικό της Αγίας Εικόνας
3. Γέρων Θεόκλητος Διονυσιάτης: Υπό το βλέμμα της Πορταϊτίσσης
4. Βίντεο: Λιτανεία της Παναγίας της Πορταΐτισσας στην Ιερά Μονή Ιβήρων 27/08/2011
5. Βίντεο: «Κυρά μου Πορταΐτισσα» παραδοσιακό τραγούδι από την Αστυπάλαια
6. Βίντεο: ΚΥΡΑ ΜΟΥ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑ - Το ίδιο παραδοσιακό τραγούδι το ακούμε αγαπητοί αναγνώστες από φωνή που προέρχεται από μια τυφλή τραγουδίστρια. (σπάνιο)
7. Βίντεο: Το κάστρο της Αστροπαλιάς από ένα πανέμορφο παραδοσιακό τραγούδι των Δωδεκανήσων κι αγαπημένο μου, όπου στο τέλος αναφέρεται ως παράκληση στην Πορταΐτισσα!*
8. Κείμενο: Ολόκληρος ο Παρακλητικός Κανών Παναγίας Πορταΐτισσας της Μονής Ιβήρων.
9. Βίντεο: Ο Παρακλητικός Κανών Παναγίας Πορταΐτισσας ψαλλόμενος στην Μ. Ιβήρων.
10. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (ἐκ χειρογράφου τῆς Μονῆς Ἰβήρων)
11. Βίντεο: Το Απολυτίκιο και τα Μεγαλυνάρια της Παναγίας Πορταΐτισσας
12. Η Πορταΐτισσα λούζεται στον αρσανά της Ιβήρων (ποίημα Ιωάννης Μ. Χατζηφώτης)
13. Η λειψανοθήκη της Παναγίας Πορταΐτισσας των Ιβήρων στο Ντνιπροπετρόφσκ

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
1. Πρόλογος

Η Παναγία μας η Πορταΐτισσα, η εύρεση δηλ. της Πάνσεπτου Εικόνος της Πορταϊτίσσης της Ι. Μονής των Ιβήρων εορτάζει την Λαμπροτρίτη, Τρίτη

Νέο βιβλίο του Δημητρίου Π. Λυκούδη με τίτλο "Θεολογίας γόνοι αθεολόγητοι"

Κυκλοφόρησε σήμερα το νέο βιβλίο του Δημητρίου Π. Λυκούδη υπό τον τίτλο "Θεολογίας γόνοι αθεολόγητοι", θεολογικά και λογοτεχνικά δοκίμια. Το βιβλίο, 200 σελίδων, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΗΡΟΔΟΤΟΣ, Μαντζάρου 9, δίπλα στη Νομική Σχολή Αθηνὠν (Ακαδημίας). Για παραγγελίες στο τηλ. 210-3626348. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν στον εκδότη ότι πηγαίνουν εκ μέρους του κ. Δ. Λυκούδη, γεγονός που θα τους εξασφαλίσει ακόμη μεγαλύτερη έκπτωση. Εύχεσθε!

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Οἱ Ἅγιοι Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων καὶ Παρμενᾶς οἱ Ἀπόστολοι καὶ Διάκονοι 28 Ιουλίου

«Ὃς ἐὰν θέλη ἐν ἡμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν διάκονος». Ὅποιος, δηλαδή, θέλει νὰ γίνει μέγας μεταξύ σας, εἶπε ὁ Κύριος, ἂς εἶναι ὑπηρέτης σας καὶ ἂς μαθαίνει νὰ γίνεται ἐξυπηρετικὸς στοὺς ἄλλους.
Σ’ αὐτὴ τὴν κατηγορία ἀνθρώπων ἀνήκαν καὶ οἱ ἀπόστολοι – ἀπὸ τοὺς 70 μαθητὲς τοῦ Κυρίου – Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων καὶ Παρμένος. Αὐτοὶ ἦταν μεταξὺ τῶν ἑπτὰ ἐκλεγμένων διακόνων τῆς πρώτης χριστιανικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων (Πράξ. στ’ 5).
Τὸ ἔργο τους ἦταν νὰ ὑπηρετοῦν καὶ νὰ ἐπιστατοῦν στὴ διατροφὴ τῶν ἀπόρων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἰδιαίτερα τῶν ὀρφανῶν καὶ τῶν χηρῶν. Ἀλλὰ ὑπηρετοῦσαν καὶ στὴ διάδοση τοῦ Θείου Λόγου. Ἔτσι ἀργότερα, ὁ μὲν Πρόχορος ἀκολούθησε τὸν εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη στὴ Μικρὰ Ἀσία, ὅπου ἔγινε ἐπίσκοπος Νικομήδειας καὶ ἀναδείχθηκε τέλειος διάκονος τοῦ ἐπισκοπικοῦ καθήκοντος.

Ἡ Ὁσία Εἰρήνη ἡ Χρυσοβαλάντου 28 Ιουλίου

Ὑπῆρξε στὰ χρόνια τῆς βασίλισσας Θεοδώρας, ποὺ ἀναστήλωσε τὶς ἅγιες εἰκόνες.
Ἡ Εἰρήνη καταγόταν ἀπὸ τὴν Καππαδοκία καὶ διακρινόταν ὄχι μόνο γιὰ τὴν εὐσέβειά της, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν σωματικὴ ὡραιότητά της καὶ γιὰ τὴν εὐγενῆ ἀνατροφή της. Εἶχε ζητηθεῖ λοιπὸν σὲ γάμο, ἀπὸ διακεκριμένο ἄνδρα τοῦ παλατιοῦ καὶ ξεκίνησε γιὰ τὸ Βυζάντιο. Στὴ διαδρομὴ ὅμως, πέρασε ἀπὸ τὴ Μονὴ τοῦ Χρυσοβαλάντου καὶ τόσο ἑλκύστηκε ἀπὸ τὴ συναναστροφὴ τῶν καλογριῶν, ὥστε πῆρε τὴ μεγάλη ἀπόφαση νὰ παραμείνει μαζί τους. Ἔτσι ἀπέρριψε τὶς κοσμικὲς δόξες, γύρισε στὴν πατρίδα της, πούλησε τὰ ὑπάρχοντά της, βοηθώντας πολλοὺς φτωχοὺς καὶ τὰ ὑπόλοιπα χρήματα τὰ ἐναπόθεσε στὴ Μονή.

Νεανικές Αναζητήσεις [20] - "Ο Εκκλησιασμός"Θεολόγοs - Φιλόλογοs, Δημήτριοs Π. Λυκούδηs βιντεο

Τηλεοπτική εκπομπή με τον Θεολόγο - Φιλόλογο, Δημήτριο Π. Λυκούδη στον τηλεοπτικό σταθμό "ΘΑΡΡΙ" της Ιεράς Μητροπόλεως ΡόδουΤετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Ὁ Ἅγιος Παντελεήμων ὁ Μεγαλομάρτυρας καὶ Ἰαματικός 27 Ιουλίου

Τὸν καιρὸ ποὺ τὰ μαῦρα σύννεφα τῆς εἰδωλολατρείας σκέπαζαν ἀπειλητικὰ ὅλη τὴν οἰκουμένη, στὰ τέλη δηλαδὴ τοῦ τρίτου αἰώνα μετὰ Χριστόν, γεννήθηκε στὴ Νικομήδεια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ὁ Ἅγιος μεγαλομάρτυρας Παντελεήμων. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη αὐτοκράτορας τῆς Ρώμης ἦταν ὁ φοβερὸς διώκτης τῶν Χριστιανῶν, ὁ Μαξιμιανός.

Ὁ πατέρας του λεγόταν Εὐστόργιος καὶ ἦταν εἰδωλολάτρης ἀξιωματοῦχος, μέλος τῆς συγκλήτου. Ἡ μητέρα του λεγόταν Εὐβούλη καὶ ἦταν θερμὴ Χριστιανή. Τὸ ὄνομα ποὺ ἔδωσαν στὸ παιδί τους ἦταν Παντολέον.

Ὁ Παντολέον ἦταν πολὺ ἔξυπνος, εὐγενικός, ἐπιμελής, ταπεινὸς καὶ πράος, γεμάτος ἀρετή, παρ’ ὅλο ποὺ ἀκόμη δὲν εἶχε βαπτιστεῖ Χριστιανός. Ὅταν μεγάλωσε, ὁ πατέρας του τὸν παρέδωσε σ’ ἕνα φημισμένο γιατρό, τὸν Εὐφρόσυνο , γιὰ νὰ τοῦ διδάξει τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη. Σὲ λίγο καιρὸ ὁ Παντολέον ξεπέρασε ὅλους τους συνομήλικούς του στὴν μόρφωση καὶ ὅλοι μιλοῦσαν μὲ θαυμασμὸ γιὰ τὸ χαρακτήρα του. Ὁ ἴδιος ὁ αὐτοκράτορας, μαθαίνοντας γιὰ τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ἐξυπνάδα του, τὸν προόριζε γιὰ νὰ γίνει γιατρὸς στὸ παλάτι, ὁ γιατρὸς τῶν ἀνακτόρων.

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Ἅγία Παρασκευή ἡ Ὁσιομάρτυς 26 Ιουλίου

H Αγία Παρασκευή γεννήθηκε σε ένα προάστιο της Ρώμης επί Αυτοκρατορίας Αδριανού. Γονείς της ήταν ο Αγαθόνικος και η Πολιτεία, που ήσαν θεοσεβούμενοι Χριστιανοί και οικονομικά εύποροι. Για πολλά χρόνια δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδί και τελικά απέκτησαν την Παρασκευή, μετά από πολλά χρόνια θερμής προσευχής. Η Αγία Παρασκευή μάλιστα γεννήθηκε ημέρα Παρασκευή και έτσι αποφάσισαν να της δώσουν το όνομα της ημέρας που γεννήθηκε. Η ανατροφή της από μικρή ηλικία έγινε με βάση Χριστιανικά πρότυπα. Έτσι από μικρή ηλικία έδειξε ιδιαίτερη κλίση προς το λόγο του ευαγγελίου και ξεχώριζε για τον ενάρετο βίο της. Παρότι το παρουσιαστικό της ήταν ιδιαίτερα θελκτικό και πολλοί εύποροι της εποχής είχαν ζητήσει την όμορφη Παρασκευή σε γάμο, αυτή αρνείτο, προτιμούσε την διακονία των γονιών της και των γειτόνων της, την προσήλωση στην προσευχή και τη μελέτη των Γραφών. Με το πέρασμα μάλιστα των ετών απέκτησε και σημαντική βιβλική κατάρτιση.

Οἱ Ἅγιοι Ἑρμόλαος, Ἕρμιππος καὶ Ἑρμοκράτης οἱ Μάρτυρες 26 Ιουλίου

Ἀνῆκαν καὶ οἱ τρεῖς στὸν Ἱερὸ κλῆρο τῆς ἐκκλησίας, στὴ Νικομήδεια.
Ὅταν ὁ Ἅγιος Παντελεήμων ἀνακρινόταν, καὶ ρωτήθηκε ἀπὸ ποιὸν διδάχτηκε τὴν χριστιανικὴ πίστη, ἀπάντησε, ἀπὸ τὸν ἱερέα Ἑρμόλαο. Αὐτὸ ἦταν ἀρκετό, γιὰ νὰ σταλοῦν ἀμέσως στρατιῶτες καὶ νὰ συλλάβουν τὸν Ἑρμόλαο. Μὲ τὴν θέλησή τους, ἀκολούθησαν αὐτὸν μπροστὰ στὸν κριτὴ τῆς Νικομήδειας, οἱ φίλοι καὶ συνεργάτες του ἱερεῖς, Ἕρμιππος καὶ Ἑρμοκράτης.
Ὁ δικαστής, ἀφοῦ ἐξέτασε πρῶτα τὸν Ἑρμόλαο, ρώτησε ἔπειτα τοὺς ἄλλους δύο τί ζητοῦσαν καὶ ἦλθαν σ’ αὐτόν.

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Ἡ Κοίμηση τῆς Ἁγίας Ἄννας Μητέρας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 25 Ιουλίου

Ἡ Ἁγία Ἄννα, ἡ μητέρα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καταγόταν ἀπὸ τὴ φυλὴ τοῦ Λευί.
Ὁ πατέρας της, ποὺ ἦταν ἱερέας, ὀνομαζόταν Ματθᾶν καὶ ἡ μητέρα της Μαρία. Ἡ Ἄννα εἶχε καὶ δυὸ ἀδελφές, τὴν ὁμώνυμη μὲ τὴ μητέρα της Μαρία καὶ τὴ Σοβήν. Καὶ ἡ μὲν Μαρία εἶχε κόρη τὴ Σαλώμη, ἡ δὲ Σοβῆ τὴν Ἐλισάβετ. Καὶ ἡ Ἄννα τὴν Παρθένο Μαρία.
Ἡ Ἁγία  Ἄννα ἀξιώθηκε νὰ ἔχει τὴ μεγάλη τιμὴ καὶ εὐτυχία νὰ ἀποκτήσει μοναδικὴ κόρη, τὴν μητέρα τοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου. Ἀφοῦ ἡ Ἁγία Ἄννα ἀπογαλάκτισε τὴν Θεοτόκο καὶ τὴν ἀφιέρωσε στὸ Θεό, αὐτὴ πέρασε τὴν ὑπόλοιπη ζωή της μὲ νηστεῖες, προσευχὲς καὶ ἐλεημοσύνες πρὸς τοὺς φτωχούς.
 Τέλος, εἰρηνικὰ παρέδωσε στὸ Θεὸ τὴ δίκαια ψυχή της, κληρονομώντας τὰ αἰώνια ἀγαθά. Διότι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος

Ἡ Ὁσία Ὀλυμπιάδα ἡ Διακόνισσα 25 Ιουλίου

Ἡ Ὀλυμπιάδα ὑπῆρξε στὰ χρόνια τῶν Πατριαρχῶν Νεκταρίου καὶ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (395 μ.Χ.). Ὁ πατέρας της Ἀκοῦνδος εἶχε τὸ ἀξίωμα τοῦ κόμητος. Κατ’ ἄλλους ὅμως ὀνομαζόταν Σέλευκος.
Ἡ Ὀλυμπιάδα εἶχε μεγάλη σωματικὴ ὡραιότητα, εὐφυΐα, παιδεία, καὶ πολλὰ πλούτη. Παντρεύτηκε τὸν ἔπαρχο Κωνσταντινούπολης Νευρίδιο, ἀλλὰ αὐτὸς μετὰ ἀπὸ λίγο χρόνο πέθανε καὶ ἔτσι ἡ Ὀλυμπιάδα ἔμεινε χήρα σὲ πολὺ μικρὴ ἡλικία. Ὁ αὐτοκράτωρ Θεοδόσιος προσπάθησε νὰ τὴν πείσει νὰ πάρει δεύτερο ἄνδρα, κάποιο ἀξιωματοῦχο Ἐλπίδιο. Αὐτὴ ὅμως, τιμώντας τὴν μνήμη τοῦ ἄντρα της

Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα η ''Φιλιώ Χαϊδεμένου'' (17/07/2017 έως 28/07/2017 - video)


Στην Αλεξανδρούπολη (Δευτέρα 17/07/2017), την Κομοτηνή (Τρίτη 18/07/2017), τη Θεσσαλονίκη (Τετάρτη 19/07/2017) και τα Γιάννενα (Πέμπτη 20/07/2017) συνεχίζει την Καλοκαιρινή περιοδεία η “Φιλιώ Χαϊδεμένου” του ιδρύματος “Ιωνία” της Μητρόπολης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας.
Η συγκλονιστική παράσταση την οποία το χειμώνα απόλαυσαν 15.000 θεατές στην Αθήνα με πρωταγωνίστρια τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη, το έργο που μάγεψε κοινό και κριτικούς συνεχίζεται και η ανταπόκριση του κόσμου είναι τεράστια.
Η μοναδική Δέσποινα Μπεμπεδέλη συγκλονίζει με την ερμηνεία της υποδυόμενη την εμβληματική μορφή της Μικράς Ασίας, έχοντας αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές από το σύνολο του Ελληνικού έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου.
Μαζί της ο Ζαχαρίας Καρούνης και τέσσερις εξαίρετοι ηθοποιοί και δυο Σολίστες Μουσικοί.
Μία παράσταση που αφορά όλους τους Έλληνες, τους ανθρώπους της Εκκλησίας και όσους θέλουν να ζήσουν Μνήμες της Μικρασίας.
H παράσταση θα περιοδεύσει στην Κω (22/07/2017), Νέα Μάκρη (25/07/2017), Λάρισα (26/07/2017) και Χαλάνδρι στο Θέατρο Ρεματιάς (27/07/2017 και 28/07/2017).


Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδουπόλεως Ιερά Μονή "Παναγίας του Έβρου" Μάκρης


Ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδουπόλεως. Βρίσκεται στην παραθαλάσσια περιοχή της Μάκρης και σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων από αυτήν. Ιδρύθηκε το 1978 από τον τότε Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως και νυν Θεσ/νίκης κ. Άνθιμο Ρούσσα. 
Η είσοδος της Ιεράς Μονής

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Ερμηνεία θείας λειτουργείας βίντεο


Tὸ νόημα τῆς Θείας Λειτουργίας. Ἂς τὴν ἐξετάσουμε τώρα ὅσο μποροῦμε λεπτομερέστερα, ἀρχίζοντας μὲ ἐκεῖνα ποὺ τελοῦνται στὴν ἁγία Πρόθεση [Εἰδικὸς χῶρος ποὺ βρίσκεται ἀριστερὰ ἀπὸ τὴν ἁγία τράπεζα, ὅπου τοποθετοῦνται (προτίθενται-πρόθεση) τὰ δῶρα

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

21-22 Ιουλίου Η Χίος τιμάει την πολιούχο της Αγία Μαρκέλλα

Το Σάββατο 22 Ιουλίου 2017 θα εορτασθεί πολυαρχιερατικώς η
μνήμη της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλλης της Χιοπολίτιδος μετά πάσης εκκλησιαστικής λαμπρότητος κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

α) Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017:
-19.00 μ.μ. Μέγας πολυαρχιερατικός Εσπερινός, παρουσια των Μητροπολίτων

6 χρόνια στην αιωνιότητα ο Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Διονύσιος

Ο Μακαριστός Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Κυρός Διονύσιος Μπαϊρακτάρης ήταν Έλληνας Επίσκοπος της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Γεννήθηκε το 1927 και απεβίωσε το 2011, σε ηλικία 84 ετών.

Βιογραφικά Στοιχεία

Ο Μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Διονύσιος γεννήθηκε στους Καλιμεριανούς Ευβοίας το 1927 και πέθανε στην Αθήνα στις 17 Ιουλίου 2011 σε ηλικία 84 ετών.
Το 1956 έλαβε το Πτυχίο της Θεολογίας. Στην συνέχεια παρακολούθησε Νομικά. Χειροτονήθηκε Διάκονος το 1952 και υπηρέτησε ως Αρχιδιάκονος για οκτώ συνεχή χρόνια στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Αθήνας. Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε το 1960. Υπηρέτησε στις Τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού (1960-1978) οπου δίδαξε στις Παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών Πόρου και Ναυστάθμου Σαλαμίνος. Στην συνέχεια έλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Θρησκευτικού των Ενόπλεων Δυάμεων.
Μητροπολίτης Χίου εξελέγη στις 6 Νοεμβρίου, χειροτονήθηκε στις 11 του ίδιου μήνα (ημέρα των Ελευθερίων της Νήσου Χίου) και ενθρονήστηκε στις 16 Νοεμβρίου 1979.
Μετείχε σε πολλές Εκκλησιαστικές Αποστολές τόσο του Εξωτερικού όσο και του Εσωτερικού. Διατέλεσε Τοποτηρητής Επίσκοπος των Ιερών Μητροπόλεων Ι.Μ. Σάμου και Ικαρίας και Ι.Μ. Μυτιλήνης. Έχει τιμηθεί με διακρίσεις και παράσημα.
Απεβίωσε στην Αθήνα την Κυριακή 17 Ιουλίου 2011. Η Εξόδιος ακολουθία έγινε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Χίου προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β' με την συμμετοχή όλων των κληρικών της νήσου Χίου και απλών πολιτών. Ενταφιάστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Μακαρίου Αίπους στις 21 Ιουλίου 2011.

Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

Συμβολίζει την χάρη του Αγίου Πνεύματος

Σχετική εικόναΣε κάθε ιερό Μυστήριο βλέπουμε τον ιερέα να φορά το πετραχήλι.
Το ερώτημα είναι για ποιό λόγο το φορά ο ιερέας;
Όπως έχουμε τονίσει και σε άλλα μας άρθρα, είναι πολύ σημαντικό στον Χριστιανό Ορθόδοξο να γνωρίζει την πίστη του και όσα συμβαίνουν κυρίως κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας.
Το να βρισκόμαστε απλώς μέσα στον ιερό ναό και να παρατηρούμε ως θεατές ένα ''έργο'' που δεν καταλαβαίνουμε, δεν έχει κανένα νόημα και φυσικά κάτι τέτοιο δεν οικοδομεί πνευματικά.
Ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι καλούμαστε να γνωρίζουμε όλα όσα αφορούν στην πίστη μας αλλά και όσα αφορούν στον Ναό.
Στο παρόν άρθρο θα δούμε μερικά πράγματα για το πετραχήλι.
Το πετραχήλι είναι λειτουργικό άμφιο του Επισκόπου και του Πρεσβυτέρου.
Είναι ένα στενόμακρο ύφασμα που ξεκινά από τον αυχένα και φτάνει μέχρι τα πόδια.
Κοσμείται με χρυσοκέντητες και υφαντές παραστάσεις.
Συμβολίζει την χάρη του Αγίου Πνεύματος:
"Ευλογητός ο Θεός, ο εκχέων την χάριν επί τους Ιερείς Αυτού"
(Ευχή της ενδύσεως).
Συμβολίζει επίσης την υποταγή του κληρικού στο ζυγό του Χριστού.
(Πράξεις 15.10) - (Ματθαίος 11. 30)
Όταν είναι σε δύο ταινίες, συμβολίζει την Θεία και την ανθρώπινη φύση του Χριστού, ενώ όταν είναι μία ταινία συμβολίζει τη Θεότητα.
Τα κρόσσια που κρέμονται σε δύο σειρές παράλληλα, συμβολίζουν, τα πάνω τις ψυχές των ζώντων και τα κάτω τις ψυχές των κεκοιμημένων, για τις οποίες θα δώσει λόγο ο κληρικός στον Θεό.
Χωρίς το πετραχήλι καμία ιεροτελεστία δεν μπορεί να επιτελέσει ο Επίσκοπος ή ο Πρεσβύτερος.
Ο Θεός να μας προστατεύει από την πλάνη των αιρέσεων.
Πηγή : ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΣΑΠΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ
Βιβλίο : Ηγάπησα, Κύριε, ευπρέπειαν οίκου σου.

Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Νεανικές Αναζητήσεις [24] - "Η Ιεραποστολή" (video)


Από την Τηλεοπτική Εκπομπή με τον Θεολόγο - Φιλόλογο, Δημήτριο Π. Λυκούδη 
στον τηλεοπτικό σταθμό "ΘΑΡΡΙ" της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου.


Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Έντονα συγκινημένη η αρχιλοχίας Βασιλική Πλεξίδα ευχαρίστησε την Παναγία και τον Θεό βιντεο

Θεία Λειτουργία στην Παναγία Ακρωτηριανή στη Σέριφο, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πάνου Καμμένου, ο οποίος δήλωσε: «Πόντος, Θράκη, Αιγαίο, Κύπρος είναι ένας και ενιαίος χώρος που τον προστατεύει η Παναγία»

Έντονα συγκινημένη η αρχιλοχίας Βασιλική Πλεξίδα ευχαρίστησε την Παναγία και τον Θεό, στη λειτουργία που έγινε σήμερα στην Παναγιά Ακρωτηριανή στη Σέριφο μετά από παράκλησή της, για το θαύμα, να επιζήσει από το τρομακτικό δυστύχημα με το ελικόπτερο Χίουι, στην περιοχή Σαραντάπορο Ελασσόνας, όπου έχασαν τη ζωή τους τέσσερις αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς.
Συγκλονίζει η κατάθεση ψυχής που έκανε στην πρώτη δημόσια μαρτυρία της για το πώς σώθηκε: «Με το που αντιλήφθηκα το πρώτο χτύπημα ασυναίσθητα έκανα το σταυρό μου και ζήτησα από την Παναγία να με βοηθήσει. Κατευθείαν κατέβηκε, την είδα ολοζώντανη, με ξερίζωσε με το πάτωμα και το κάθισμα μαζί, την ένιωσα την εξίψωση προς τα πάνω και με τοποθέτησε τέρμα πίσω, αριστερά από το ελικόπτερο με μισογυρισμένη την πλάτη για να μην θυμάμαι καμία εικόνα».
Η αρχιλοχίας αφιέρωσε στην Παναγία ένα καντήλι, στο οποίο είναι δεμένο ένα ομοίωμα ελικοπτέρου.
Επίσης, αφιέρωσε το κομποσκοίνι της και τη φόρμα που φορούσε εκείνη την ημέρα, η οποία είναι σκισμένη από την πτώση του ελικοπτέρου.
Η Βασιλική Πλεξίδα στον ελεύθερο χρόνο της επισκεπτόταν τη Μονή της Παναγίας της Ακρωτηριανής στη Σέριφο για να προσκυνήσει, έλεγε η μητέρα της και τόνιζε: «Όση ώρα είχε τις αισθήσεις της μετά την πτώση του ελικοπτέρου, προσευχόταν στη Παναγία και η Παναγία η Ακρωτηριανή ήταν αυτή που την άκουσε και σώθηκε».

Στη θεία λειτουργία παραβρέθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, ο οποίος παρέδωσε στην ηγουμένη αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας Σουμελά.
«Πόντος, Θράκη, Αιγαίο, Κύπρος είναι ένας και ενιαίος χώρος που τον προστατεύει η Παναγία. Όπως πήρε στην αγκαλιά της την Βασιλική και την κατέβασε από το ελικόπτερο. Θέλω να ξέρετε ότι όσα αεροπλάνα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, της πολεμικής μας Αεροπορίας και όσα πλοία περνούν από εδώ, αλλά και οι στρατιώτες όσο μακριά και αν βρίσκονται από τον Πόντο, τη Θράκη, το Αιγαίο και την Κύπρο θα έχουν τη σκέψη τους σε εσάς που προσεύχεστε για την πατρίδα μας, με τη βοήθεια της Παναγίας που φανερώθηκε πολλές φορές» επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο κ. Καμμένος, απευθυνόμενος προς την ηγουμένη.

Παράλληλα ευχαρίστησε την ηγουμένη «για τη σημερινή δυνατότητα που μας δώσατε να ευχαριστήσουμε την Παναγία για το θαύμα που έγινε. Να σας ευχαριστήσουμε ακόμα, γιατί εσείς, εδώ στο Αιγαίο, σε αυτή εδώ την αετοφωλιά φυλάτε Θερμοπύλες».

Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο υποστράτηγος Ιωάννης Τζανιδάκης, ο συνταγματάρχης (ΤΘ) Θωμάς Αδάμου, ο ταγματάρχης (ΑΣ) Δημοσθένης Γούλας και ο υπολοχαγός (ΑΣ) Κωνσταντίνος Χατζής.
Το ελικόπτερο θα εκτελούσε πτήση επιτήρησης κατά μήκος των βορείων συνόρων για την εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας στους κατοίκους των ακριτικών περιοχών, δραστηριότητα που επαναλαμβάνεται κατά τακτά διαστήματα
πηγη ρομφαια
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Άγιος Παΐσιος εορτάζει τη μνήμη του στις 12 Ιουλίου ΒΙΝΤΕΟ

Ο Άγιος Παΐσιος o Αγιορείτης (κατά κόσμον Αρσένιος Εζνεπίδης, 25 Ιουλίου 1924 - 12 Ιουλίου 1994) ήταν Έλληνας Καππαδόκης μοναχός που έζησε κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα και έγινε ευρέως γνωστός για τον βίο και το έργο του. Η κατάταξή του ως αγίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας πραγματοποιήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στις 13 Ιανουαρίου 2015.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του στις 12 Ιουλίου.
Ο Αρσένιος Εζνεπίδης γεννήθηκε στα Φάρασα της Καππαδοκίας, στη Μικρά Ασία, στις 25 Ιουλίου του 1924. Ο πατέρας του ονομαζόταν Πρόδρομος και ήταν πρόεδρος των Φαράσων, ενώ η μητέρα του λεγόταν Ευλαμπία. Είχε ακόμα 8 αδέλφια. Στις 7 Αυγούστου του 1924, μια εβδομάδα πριν οι Φαρασιώτες φύγουν για την Ελλάδα, βαφτίστηκε από τον ιερέα της ενορίας Αρσένιο, τον οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνώρισε ως άγιο το 1988. Ο Αρσένιος επέμεινε και του έδωσε το δικό του

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Στις 11 Ιουλίου εκάστου έτους, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και γεραίρει την ιερά μνήμη του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Νεκταρίου (κατά κόσμον Νικολάου) του εκ Βρυούλων (από τα Βουρλά Μ. Ασίας)

Στις 11 Ιουλίου εκάστου έτους, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και γεραίρει την ιερά μνήμη του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Νεκταρίου (κατά κόσμον Νικολάου) του εκ Βρυούλων (από τα Βουρλά Μ. Ασίας).
Ο Άγιος νεομάρτυς Νεκτάριος, που μαρτύρησε το 1820, τιμάται ιδιαίτερα και στη Χίο, στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος <<Αγελάστων>> Κάμπου, από την ευσεβή οικογένεια των Τρύφωνος και Ελένης Φιλιππίδη οι οποίοι, ως θεματοφύλακες της ιερής παράδοσης, περιποιούνται τον υστεροβυζαντινό αυτό Ναό και φυλάσσουν ως <<κόρην οφθαλμού>> το τεμάχιο του ιερού λειψάνου του Αγίου νεομάρτυρος, το οποίο βρίσκεται στον Ναό, τελώντας κατ΄ έτος την Θεία Λειτουργία προς τιμήν του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, το τεμάχιο του ιερού λειψάνου του Αγίου έφθασε στη Χίο στα 1922, όταν οι πρόγονοι του κ. Φιλιππίδη και ειδικότερα η γιαγιά του (με τέσσερα παιδιά στην αγκαλιά της) θεώρησε ιερή υποχρέωσή της να πάρει μαζί της και τον Άγιο, μην πέσει σε χέρια απίστων, κατά τον αιφνίδιο ξεριζωμό της Μικρασιατικής Καταστροφής. Η οικογένεια αυτή είχε φύγει από τον τόπο του Αγίου Νεκταρίου, τα Βουρλά, απέναντί μας. Ο Άγιος έχει εμφανιστεί και έχει μεσιτεύσει σε αρκετές περιπτώσεις, ενισχύοντας και παρηγορώντας όσους με ευλάβεια τον επικαλούνται. Έτσι, το ιερό λείψανο του Αγίου Νεκταρίου παρέχει θεία ευλογία και έφθασε στη Χίο ως <<πρόσφυγας>> από τη γειτονική ακτή, έργο που η θεία πρόνοια μερίμνησε να πραγματοποιηθεί ώστε να καταλήξει σε τόπο φιλόξενο και με τιμή στον Άγιο.
Ουράνια, πνευματική, χαρά θα αισθανθεί όποιος έχει την ευκαιρία να εκκλησιαστεί στον Ιερό Ναό του Αγ. Τρύφωνος των <<Αγελάστων>> στον Κάμπο και ως ικέτης αξιωθεί να προσκυνήσει τα Άγια Λείψανα του Αγίου νεομάρτυρος Νεκταρίου (κατά κόσμον Νικολάου) εκ Βρυούλων Μικράς Ασίας.
Όμως, για τον Βίο του Αγίου νεομάρτυρος Νεκταρίου, θα δανειστούμε τα λόγια, το ιερό κήρυγμα, που συνέγραψε ο μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης, ο μεγαλύτερος θεολόγος και ιεροκήρυκας του 20ου αιώνα, όπως τον περιγράφει στο βιβλίο του (ένα από τα 100 και πλέον που εξέδωκε) <<ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ>> (Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητος <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>, Αθήνα 1980) και ειδικότερα στο κήρυγμα με τίτλο <<Οδηγός Καμήλων Μάρτυρας>>.
*----------*----------*----------*----------*----------*----------*----------*----------*
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΜΗΛΩΝ ΜΑΡΤΥΡΑΣ (Νεκτάριος νεομάρτυς -11 Ἰουλίου)
Θά μιλήσουμε, ἀγαπητοί, γιά ἕνα νεομάρτυρα, πού τόν γιορτάζουμε στίς 11 Ἰουλίου. Ὀνομάζεται Νεκτάριος. Τό πρῶτο του ὄνομα ἦταν Νικόλαος. Γεννήθηκε στή Μ. ‘Ασία, στήν πόλι Βουρλά. Ὁ πατέρας του πέθανε, ὅταν ἀκόμα ἦταν μικρός. Ὀρφανός ὁ Νικόλαος, γιά νά ζήση τόν ἑαυτό του καί τή μητέρα του, πῆγε κι ἔγινε ὑπηρέτης. Ὁ ἀγᾶς τοῦ ἀνέθεσε τήν ὑπηρεσία τῶν καμήλων. Ἔγινε καμηλιέρης. Τά ταξίδια τότε γίνονταν μέ καμῆλες, πού εἶνε ζῶα ἀνθεκτικά στήν πεῖνα, στή δίψα, καί μποροῦν νά βαδίσουν πολλά χιλιόμετρα στήν ἔρημο. Στά Βουρλά ἔπεσε θανατικό, κι ἔφυγε ὁ ἀγᾶς. Μαζί του κι ὁ καμηλιέρης, ὁ νεαρός Νικόλαος. Ἑπτά χριστιανοί νέοι ὑπηρετοῦσαν στήν περιοχή σάν καμηλιέρηδες στούς ἀγαρηνούς. ‘Απομονωμένοι ὅπως ἦταν ἀπό τούς ἄλλους χριστιανούς, ὑφίσταντο τήν ἐπίδρασι τοῦ περιβάλλοντος. Οἱ ἀγαρηνοί κατώρθωσαν μέ διάφορες ὑποσχέσεις νά τούς παρασύρουν, κι ἔτσι οἱ ἑπτά νέοι ἀρνήθηκαν τή χριστιανική πίστι κι ἔγιναν μωαμεθανοί. Ὅταν σταμάτησε τό θανατικό, οἱ ἀγαρηνοί μαζί μέ τούς ἑπτά νέους γύρισαν στά Βουρλά. Ὁ Νικόλαος νόμιζε πώς ἡ μητέρα του εἶχε πεθάνει, καί γι’ αὐτό, ὅταν ἔμαθε ὅτι ζῆ, χάρηκε καί ἔτρεξε νά τή συναντήση. Ὁ Νικόλαος φοροῦσε τούρκικα φορέματα καί δέν εἶχε συναίσθησι τοῦ τί κακό εἶχε κάνει πού ἀρνήθηκε τήν πίστι του. Ἡ μητέρα του, μόλις τόν εἶδε, ταράχθηκε καί δέν ἄφησε τό Νικόλαο νά τήν πλησίαση. – Μήν ἔρχεσαι κοντά μου, τοῦ εἶπε, δέν μπορῶ νά σέ βλέπω μ’ αὐτή τήν ἐμφάνισι!.. Κι ὅταν ὁ Νικόλαος προσπάθησε νά δικαιολογηθῆ γιά τήν ἐμφάνισί του, ἡ εὐσεβής μητέρα, πού παραπάνω ἀπό τό παιδί τῆς ἀγαποῦσε τό Χριστό, τοῦ εἶπε: – Φύγε ἀπό κοντά μου, φύγε τό γρηγορώτερο. Ἐγώ δέν γέννησα Τοῦρκο, ἀλλά γέννησα χριστιανό, καί τά μάτια μου δέν μποροῦν νά σέ βλέπουν τώρα Τοῦρκο. Ὁ Νικόλαος ὕστερα ἀπό τόν ἔλεγχο τῆς μητέρας του δέν γύρισε πιά στό σπίτι τοῦ ἀγᾶ, ἀλλά πῆγε στή Σμύρνη. Ἐκεῖ συνάντησε ἕνα θεῖο του πού ἦταν πλοίαρχος καί σ’ αὐτόν φανέρωσε τήν φρικώδη ἁμαρτία πού διέπραξε. Ὁ θεῖος του, βλέποντας τή μετάνοια του, τόν λυπήθηκε.
Τόν ἔντυσε μέ ροῦχα πού φοροῦσαν τότε οἱ χριστιανοί καί τόν συμβούλεψε νά φύγη στήν Κωνσταντινούπολη. Ἔφτασε στήν Πόλι. Ἔμεινε ἐκεῖ ἕνα μικρό διάστημα. Ἀπό ἐκεῖ πῆγε στή Βλαχία, τή σημερινή Ρουμανία. Ἀλλ’ ὅπου καί ἄν πήγαινε, δέν εὕρισκε ἡσυχία. Μέσα του ἡ συνείδησις σάν σκορπιός τόν κεντοῦσε γιά τήν ἁμαρτία πού εἶχε κάνει. Ὁ Νικόλαος ἔφυγε ἀπό τή Βλαχία καί γύρισε στή Σμύρνη. Συναντήθηκε πάλι μέ τόν θεῖο του, ἀλλά έκεῖνος τόν μάλωσε γιατί δέν ἔκανε ὅ,τι τοῦ εἶπε. ‘Απελπισμένος ἀπό τούς ἀνθρώπους ἄρχισε νά κλαίη καί νά ζητάη τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Ἡ προσευχή του ἦταν: «Θεέ μου πολυεύσπλαγχνε, παντοκράτορα καί ἐλεήμονα, φώτισέ με τί δρόμο νά ἀκολουθήσω. Μή ἀποστρέψης τό πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ καί ἄς μή νικήση τό μέγεθος τῶν ἁμαρτημάτων μου τήν ἄμετρη εὐσπλαγχνία σου». Καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ φάνηκε. Χριστιανοί τῆς πόλεως ὡδήγησαν τόν Νικόλαο σέ κάποιον Ἁγιορείτη πνευματικό πατέρα. Ὁ πνευματικός τόν παρηγόρησε καί τοῦ συνέστησε νά πάη στό Ἅγιο Ὄρος γιά νά ἡρεμήση ψυχικά.
Στό Ἅγιο Ὄρος συνάντησε πολλούς πνευματικούς πατέρας καί ἀδελφούς. Ἐξομολογούμενος συχνά ἀπέκτησε τόν θεῖο φωτισμό καί εἶχε πιά ζωηρή ἐπιθυμία νά πάη στόν κόσμο, νά ὁμολογήση τόν Χριστό καί νά μαρτυρήση. Ἀλλά οἱ πνευματικοί πατέρες καί ἀδελφοί, προβάλλοντας τούς πολλούς κινδύνους καί τίς δυσκολίες πού ἔχει τό μαρτύριο, τοῦ ἔλεγαν ὅτι «Καί ἐδῶ ἄν μείνης καί ζήσης ὅπως θέλει ὁ Θεός, θά σωθῆς». Στά μοναστήρια ὅπου πήγαινε ὁ Νικόλαος δέν εὕρισκε κατανόησι. Πολλά ὑπέφερε. Ἀλλ’ ἐκεῖνος ὅλα τά ὑπέμενε, λέγοντας ὅτι ὅλα ὅσα τοῦ συμβαίνουν, συμβαίνουν γιά τήν ἄφεσι τῶν ἁμαρτημάτων καί τή σωτηρία του.
Τέλος ὁ Νικόλαος κατέφυγε στή σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης, ὅπου ἀσκήτευε ἕνας συμπατριώτης του ὀνομαζόμενος Χατζηστέφανος. Ἀλλά καί στή σκήτη οἱ μοναχοί δέν συμπεριφέρονταν καλά στόν Νικόλαο καί ὁ Νικόλαος ὑπέφερε πολύ. Ἡ ὑπομονή του ὅμως στό τέλος νίκησε. Ὅλοι πείσθηκαν ὅτι ὁ Νικόλαος εἶνε μία εὐγενής ὕπαρξις, πού παρασύρθηκε μέν στήν ἄρνησι τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά τώρα μετανοεῖ εἰλικρινῶς καί φλέγεται ἀπό τόν πόθο τοῦ μαρτυρίου. Σέ λίγο οἱ μονα-χοί δέχτηκαν, ὁ Νικόλαος νά γίνη δεκτός στήν ἀδελφότητα καί νά γίνη μοναχός. Ἔγινε μοναχός καί ἀπό Νικόλαος ὀνομάστηκε Νεκτάριος. Ἄν καί ἦταν ἀκόμη νέος εἴκοσι ἐτῶν, ὅμως ἡ προθυμία του γιά τήν ἄσκησι ἦταν μεγάλη. Νήστευε, προσευχόταν, ἀγρυπνοῦσε, σκληραγωγοῦσε τόν ἑαυτό του καί ὅλοι θαύμαζαν γιά τήν πρόοδο του. Ἀλλά ὁ Νεκτάριος, ταπεινή καί συντετριμμένη καρδιά, δέν ἔμενε εὐχαριστημένος ψυχικῶς, παρ’ ὅλη τήν ἄσκησί του. Ἡ ψυχή του ζητοῦσε κάτι πολύ ἀνώτερο. Ζητοῦσε τό μαρτύριο. Προσευχή του ἦταν: «Θεέ μου, οἰκτίρμον καί ἐλεῆμον, σπλαχνίσου με. Πλάσμα σου εἶμαι καί δοῦλος σου. Μόλυνα τό σῶμα μου μέ τήν ἄρνησί μου καί θέλω νά καθαριστῆ τώρα μέ τό αἷμα μου. Καί ὅπως, Χριστέ, σέ ἀρνήθηκα, ἔτσι θέλω νά σέ κηρύξω καί νά σέ ὁμολογήσω λαμπρά σάν ἀληθινό Θεό μπροστά στούς ἄπστους καί ἄθεους ἀγαρηνούς. Χριστέ, ἐλέησόν με διά πρεσβειῶν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου». Ὁ συμπατριώτης του Χατζηστέφανος, βλέποντας ὅτι ὁ Νεκτάριος μένει ἀπαρηγόρητος, τόν ὡδήγησε καί σέ ἄλλους πνευματικούς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πού καί αὐτοί ὅμως τόν ἐμπόδισαν ἀπό τό μαρτύριο. Ἀλλά ἦταν τόσο θερμή ἡ παράκλησις τοῦ Νεκταρίου γιά νά μαρτυρήση, ὥστε κι οἱ ἄλλοι πνευματικοί πατέρες πείσθηκαν πώς δέν πρέπει νά τόν ἐμποδίσουν, ἀλλά νά τόν ἀφήσουν νά πάη στόν κόσμο καί νά δώση τή μαρτυρία του γιά τό Χριστό. Μέ τίς εὐχές τῶν πατέρων ὁ Νεκτάριος ἔφυγε ἀπ’ τό Ἅγιον Ὄρος. Συνωδευόταν κι ἀπ’ τόν Χατζηστέφανο, πού δέν ἤθελε νά τόν ἀποχωρισθῆ. Ἦρθαν σέ διάφορα μέρη. Ἔφτασαν μέχρι τήν Πόλι. Τούς βρῆκαν πολλοί διωγμοί καί πολλές περιπέτειες, ἀλλ’ ἡ ὥρα τοῦ μαρτυρίου δέν εἶχε ἀκόμα φτάσει. Τέλος ἀποφάσισαν ὁ μέν Χατζηστέφανος νά πάη καί νά παραμείνη στή Σμύρνη καί ἀπ’ ἐκεῖ νά παρακολουθῆ καί νά ἐνισχύη τό Νεκτάριο, ὁ δέ Νεκτάριος νά πάη στά Βουρλά κι ἐκεῖ νά ὁμολογήση καί νά μαρτυρήση. Ἔτσι κι ἔγινε. Ὁ μέν πῆγε στή Σμύρνη, ὁ δέ στήν πατρίδα του, τά Βουρλά. Ἐκεῖ στά Βουρλά στήν ἀρχή παρουσιάστηκε. μέ τούρκικη ἐνδυμασία καί γιώρτασε μαζί μέ τούς ἀγαρηνούς τό μπαϊράμι. Ἀλλ’ ὅταν τελείωσε τό μπαϊράμι, παρουσιάστηκε στόν κριτή, ἐξιστόρησε τή ζωή του, ὡμολόγησε τήν πίστι του καί μέ μεγάλη φωνή κήρυξε ὅτι εἶνε καί πάλι χριστιανός, ἕτοιμος γιά κάθε μαρτύριο. Ἔρριξε κάτω τό σαρίκι καί τό φέσι καί εἶπε: – Πάρε τά σημάδια τῆς ψεύτικης πίστεώς σας. Ἐγώ χριστιανός γεννήθηκα, Νικόλαος βαφτίστηκα, καί χριστιανός θέλω νά πεθάνω καί μέ τό αἷμα μου νά ξεπλύνω τή μεγάλη μου ἁμαρτία. Ὁ κριτής ἐξεπλάγη. Διατάχθηκε ἡ φυλάκισίς του. Στίς ἀνακρίσεις πού ἔγιναν ὁ Νεκτάριος ὡμολογοῦσε τήν πίστι του καί ἐξέφρασε σταθερά τήν ἀπόφασί του νά μαρτυρήση γιά τό Χριστό. Καμμιά ἀπειλή, κανένα βασανιστήριο, κανένα φόβητρο δέν μπόρεσε νά τόν κλονίση.
Τέλος στίς 11 Ἰουλίου 1820, ἕνα ἔτος πρίν ἀπ’ τήν ἑλληνική ἐπανάστασι, ὁ Νεκτάριος ὡδηγήθηκε στόν τόπο τοῦ μαρτυρίου καί ἀποκεφαλίστηκε. Ἕνας ὁδηγός καμήλων μάρτυρας

Γράφει ο Γιώργος Παπαδόπουλος ιεροκήρυκας του θείου λόγου

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

Έλα κοντά στον Χριστό κάνε την ζωή σου Αγία

Πώς  θα μπορούσαμε να μεταδώσουμε σε όσους ανθρώπους κάθε ηλικίας αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα;
 Ελάτε στον Χριστό, στον Χριστό είναι όλα τα ωραία, ο Χριστός είναι το άκρως εφετόν, είναι η ζωή,  ο Χριστός   θέλει να τον αγαπήσεις με όλη την δύναμη τις ψυχής σου . ο Χριστός θέλει να γίνει Αγία η ζωή σας. Να ξέρετε ότι για να γίνεις Άγιος είναι εύκολο πολύ εύκολο είναι αρκεί να αγαπήσεις τον Χριστό.  Αυτό που λείπει σήμερα από την διαπαιδαγώγηση των νέων ανθρώπων  είναι η
αγιότητα τις ζωής .  Όμως αν εμείς οι ίδιοι, είτε οι γονείς δεν μπορούν να τους δείξουν  την αγιότητα όπου όλη αυτή βρίσκετε στο θεόπνευστο βιβλίο Αγία Γραφή τότε τίποτα δεν θα αγγίζει την ψυχή  τους και έτσι η ανθρωπότητα θα αυτοκαταστέφετε όταν ζει μακριά από τον Θεό . Φίλοι μου για να γίνει Αγία η ζωή μας πρέπει ότι ζούμε μέσα  στην θεία λειτουργία{ευχαριστεία} στα μυστήρια  στον  ναό ακούγοντας καλά τα λόγια των ιερέων των ψαλτάδων μας των ιεροκηρύκων να το συνεχίζουμε και μέσα στο σπίτι μας . Όμως βλέπω πολλούς που πάνε στην εκκλησία και δεν είναι μετά φόβου θεού και έτσι την εκκλησία την μετατρέπουν σε καφενείο κουτσουμπολιών. Είναι βέβαιο πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε τα λόγια τον ορισμό γιατί να λέγονται αυτά τα λόγια  στα μυστήρια είναι μόνο έτσι για να πούμε ότι έγινε μυστήριο και τελείωσε; είναι για να τιμήσουμε το ζευγάρι; η τον νέο χριστιανό με την παρουσία μας; . Τα μυστήρια της εκκλησίας μας είναι για να έρθουμε πιο κοντά στον Χριστό  και πρέπει να είμαστε εν σώματι και ψυχή  βλέπω σε μυστήρια γάμων σε μυστήρια βαφτίσεων οτι δεν παρακολουθούμε  ώστε να προσευχηθούμε και να παρακαλέσουμε τον θεό να είναι η ζωή τους όπως την θέλει ο θεός Αγία . και συνεχίζουμε Αναγνώστες μου ποιός βλασφημεί μέσα στον ιερό ναό ; Κανένας!  δεν πρέπει να βλαστημάμε   και στο σπίτι μας. Τι κάνουμε μέσα στον ναό; προσευχόμαστε!!! να συνεχίσουμε να προσευχόσαστε και στο σπίτι  μας .  Οι σχέσεις των δικαίων της παλαιάς διαθήκης του Αβραάμ και της Σάρας, Ισαάκ και τις Ρεβέκκας  ,του Ιωσήφ και τις οικογένειας του  ευλογήθηκαν από τον θεό ώστε ο απόγονος τους να γεννηθεί ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο! τότε γιατί να ευλογούνται  οι  μετέπειτα σχέσεις των ανθρώπων αφού ο Χριστός ήρθε στον κόσμο; ο Χριστός είναι ο μόνος Άγιος!!! Η εκκλησιά μας ευλογεί τις σχέσεις   για να δημιουργήσουμε  Αγίους  τα παιδιά που θα φέρουμε στο κόσμο να είναι υποψήφιοι Άγιοι τις εκκλησιάς μας. Ήθελα να ξερά όταν ένας πατέρας περιμένει το παιδί του ή μια μανά είναι έτοιμη  να γεννήσει το παιδί της και σκέπτεται  να είναι το παιδί τις καλά, να είναι γερό, όταν μεγαλώσει τι θα κάνει;  ποιος γονιός ; Ετοιμάζετε να φέρει ένα παιδί στον κόσμο σκέπτεται ότι το παιδί αυτό είναι ένας υποψήφιος Άγιος, όλοι οι Άγιοι που είναι γύρο μας  γεννηθήκαν από έναν πατέρα και μια μανά για να βάλουμε και αυτό το κριτήριο στην ζωή μας ότι μπορεί τα παιδιά μας να είναι οι αυριανοί Άγιοι τις εκκλησία μας. Μήπως σε ένα κόσμο που έχουμε τα πάντα έχουμε επιστήμονες  έχουμε καλλιτέχνες έχουμε αθλητές έχουμε πλούσιους έχουμε πετυχημένους επιχειρηματίες τα πάντα έχουμε μήπως πρέπει να αρχίσουμε να  ψάχνουμε ότι μέσα στο κόσμο  μας πρέπει να έχουμε και Αγίους  Πρέπει  να αγωνιστούμε  να αγιάσουμε τους εαυτούς μας και κυρίως να διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά μας  κατά το θέλημα του Χριστού για να είναι και εκείνοι αύριο οι Άγιοι τις εκκλησιάς μας . Η αγιότης είναι μια κατάσταση άνωθεν, ζεί ο άνθρωπος εδώ πατά στην γη αλλά ο νους του όλος είναι εκεί στον ουρανό. Αν λοιπόν ζούμε τον Χριστό,  ζούμε άγια, τότε έντονα είμαστε μέσα στην χάρη και όταν πλημυρίζει η χάρη μέσα μας έρχεται και ξεχειλίζει και στους γύρω μας .  Φίλοι μου αναγνώστες «Αγαπήστε τον Χριστό, θυσιαστήτε με αγάπη και πίστη για τον Χριστό. Μη φοβάστε αν σας κοροϊδεύουν, αν σας κατακρίνουν, αν σας συκοφαντούν για τον Χριστό. Αλλά αντίθετα να χαίρεστε και να αγιαλιάζετε γιατί αποκτήσατε μισθό πολύ στον ουρανό».θυμηθείτε ότι οι άγιοι μας ήταν απλοί άνθρωποι
Ο Χριστός μας δίδαξε στο όρος λέγοντας:
Στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιον  
Οι Μακαρισμοί
3 μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.  4 μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται. 5 μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν.  6 μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.  7 μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. 8 μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται.  9 μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται.  10 μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.  11 μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ρῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ.  12 χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν. 3 «Μακάριοι οι φτωχοί στο πνεύμα, γιατί δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών.  4 Μακάριοι όσοι πενθούν, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν.  5 Μακάριοι οι πράοι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. 6 Μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορταστούν.  7 Μακάριοι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν.  8 Μακάριοι οι καθαροί στην καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. 9 Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, γιατί αυτοί θα κληθούν γιοι Θεού.  10 Μακάριοι οι καταδιωγμένοι εξαιτίας δικαιοσύνης, γιατί δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών.  11 Μακάριοι είστε, όταν σας βρίσουν και σας καταδιώξουν και πούνε κάθε κακό πράγμα εναντίον σας, λέγοντας ψέματα εξαιτίας μου. 12 Χαίρετε και αγαλλιάζετε, γιατί ο μισθός σας είναι πολύς στους ουρανούς. Γιατί έτσι καταδίωξαν τους προφήτες που ήταν πριν από εσάς». 
Το αλάτι και το φως
13 ῾Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.  14 ῾Υμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·  15 οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. 16 οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 13 «Εσείς είστε το αλάτι της γης. Αν όμως το αλάτι αλλοιωθεί, με τι θα ξαναγίνει αλμυρό; Σε τίποτα δεν αξίζει πια παρά μόνο, αφού πεταχτεί έξω, να καταπατιέται από τους ανθρώπους.  14 Εσείς είστε το φως του κόσμου. Δε δύναται πόλη να κρυφτεί, όταν βρίσκεται πάνω σε όρος.  15 Ούτε ανάβουν λύχνο και τον θέτουν κάτω από το μόδι, αλλά πάνω στο λυχνοστάτη και έτσι λάμπει σε όλους όσοι είναι μέσα στην οικία.  16 Έτσι ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς». 
Ο Νόμος
17 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι.  18 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται.  19 ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.  20 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 17 «Μη νομίσετε ότι ήρθα να καταλύσω το νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα να καταλύσω, αλλά να συμπληρώσω.  18 Γιατί αλήθεια σας λέω: ωσότου παρέλθει ο ουρανός και η γη, ένα γιώτα ή μια κεραία δε θα παρέλθει από το νόμο, ωσότου όλα γίνουν.  19 Όποιος λοιπόν παραβεί μία από τις εντολές αυτές που είναι πάρα πολύ μικρές και διδάξει έτσι τους ανθρώπους, πάρα πολύ μικρός θα κληθεί στη βασιλεία των ουρανών. Όποιος όμως τις εφαρμόσει και τις διδάξει, αυτός μεγάλος θα κληθεί στη βασιλεία των ουρανών.  20 Γιατί σας λέω ότι αν δεν περισσέψει η δικαιοσύνη σας περισσότερο εκείνης των γραμματέων και των Φαρισαίων, δε θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών».

Ας μη Διώχνουμε τον Χριστό από την ζωή μας, για να κάνουμε ό,τι θέλουμε Είναι ανάγκη να αποκτήσουμε πνευματική ζωή. Όπως οφείλουμε να προστατεύουμε το σώμα μας προκειμένου να για να είμαστε υγιείς στη ζωή, έτσι και η ψυχή μας έχει τις δικές της ανάγκες και πρέπει να δημιουργήσουμε πνευματική ζωή και πνευματικά βιώματα, Πώς θα τα πετύχουμε όλα αυτά; Αναζητώντας τον Χριστό, μιλώντας μαζί Του, μεταλαμβάνοντας των Αχράντων Μυστηρίων, μελετώντας πνευματικά βιβλία


Γράφει ο Αλέξανδρος Μπαξεβάνης

Facebook σχόλιο

Δημοφιλείς αναρτήσεις