Συνολικές προβολές σελίδας

test

Μετάφραση / Translation

Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ (εκ της Λειτουργικής της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας) (VIDEO)Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ της Λειτουργικής της Αγίας Ορθοδόξου μόνης Εκκλησίας.
Αναλυτική παρουσίασις όλων των σταδίων αυτής, από την Ακολουθία του Καιρού, την Ιερατική ένδυση, την Προετοιμασία των Τιμίων Δώρων, ίσαμε την αρχή της Λειτουργίας των Κατηχουμένων. Τινάς επεξηγήσεις ποιεί και ο Δημήτριος Μαυρόπουλος, Θεολόγος - Συγγραφέας.