Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων Ο Χριστός παρακολουθεί τον αγώνα μας και επεμβαίνει.

 (Λουκ. 5.1-11) «Ἐπιστάτα, δι’ ὅλης τῆς νυκτός κοπιά­σαντες οὐδέν ἐπιάσαμεν». Ἕνα περιστατικό ἀπό τή ζωή τῶν ἀπο­στόλων, τοῦ Πέτ...

Μετάφραση / Translation

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Η Τίμια Ζώνη της Θεοτόκου λίγα λόγια από τον Θεολόγο Ευάγγελο Ρωσσόπουλο {Βίντεο}