-> kampanokrousia: της Λαμπρινής Τάση: Oχι μόνο οι ώριμοι άνθρωποι αλλά και τα μικρά παιδιά ζητοκραύγαζαν και δοξολογούσαν με το (Ωσαννά) (Binteo)

Μετάφραση / Translation

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

της Λαμπρινής Τάση: Oχι μόνο οι ώριμοι άνθρωποι αλλά και τα μικρά παιδιά ζητοκραύγαζαν και δοξολογούσαν με το (Ωσαννά) (Binteo)

Αποτέλεσμα εικόνας για κυριακη των βαιωνΕπλησίαζε τό Πάσχα και πολλοί προσκυνητές απ' όλα τα μέρη πήγαιναν στά Ιεροσόλυμα για να εορτάσουν εκεί τό Πάσχα.
Η Ιερουσαλήμ δεν ήταν τόπος όπου κατοικούσαν μόνο οι στενόμυαλοι Φαρισαίοι,οι αλαζόνες γραμματείς και οι θεομίσητοι αρχιερείς.Ήταν ένας τεράστιος τόπος όπου μαζεύονταν απ' όλα τα μέρη προσκυνητές,καθώς και αφοσιωμένοι
άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες.
Την εποχή του Πάσχα η Ιερουσαλήμ είχε τόσους κατοίκους όσους περίπου και η Ρώμη που τότε ήταν πρωτεύουσα του κόσμου.Αυτό το τεράστιο πλήθος ανθρώπων συγκεντρωνόταν στην Ιερουσαλήμ για να πλησιάσει περισσότερο το Θεό.Την ημέρα αυτή είχαν την αντίληψη κάποιας μυστηριώδους προσέγγισης του Θεού.
Κατά τις ημέρες εκείνες και ο Ιησούς μαζί με τους μαθητές του θά ανέβαινε στά Ιεροσόλυμα.
Τήν επόμενη μέρα λοιπόν του δείπνου της Βηθανίας,ο Κύριος ξεκίνησε για τα Ιεροσόλυμα, την πόλη που θανάτωσε τους προφήτες
Και όταν επλησίασαν εις τα Ιεροσόλυμα και ήλθαν εις την Βηθφαγή, πλησίον του όρους των Ελαιών, τότε ο Ιησούς έστειλε δύο μαθητάς και τους είπε:(Πηγαίνετε εις το απέναντι χωριό και αμέσως θα βρείτε όνον δεμένην και ένα πουλάρι μαζί της.Αφού την λύσετε,
φέρτε μου και τά δύο εδώ.Και εάν κανείς σας πεί τίποτα, πέστε του,
ότι ο Κύριος τα χρειάζεται ' αμέσως δέ θα σας τα επιστρέψει).
Αυτό δε έγινε για να πραγματοποιηθεί εκείνο, που ελέχθη δια μέσου του προφήτου,ο οποίος είπε ' Είπατε εις την θυγατέρα Σιών, δηλαδή εις την Ιερουσαλήμ' Ιδού ο βασιλεύς σου,ο Μεσσίας, έρχεται εις σε πράος και καθισμένος επάνω εις όνον και εις πουλάρι γέννημα ζώου,
που εμβήκεν εις ζυγόν.
Οι μαθητές του ξεκίνησαν να εκτελέσουν τήν εντολή Του και τά βρήκαν όλα όπως τούς είπε.Μαζί μέ τό ονάριο ήταν και η μητέρα του.
Έφεραν λοιπόν τήν όνον και τό πουλάρι και επειδή δεν ήξεραν σέ ποιό από τά δύο θά καθίσει ο διδάσκαλος,έβαλαν τα εξωτερικά τους φορέματα επάνω εις αυτά και ο Ιησούς εκάθησε επάνω εις τά φορέματα, που είχαν τεθεί εις το πουλάρι.
Έρχεται δέ ο Χριστός στά Ιεροσόλυμα πράος γιατί κατά την πρώτη Του παρουσία δεν ήλθε να κρίνει αλλά για να σώσει τον κόσμο.
Οι περισσότεροι άνθρωποι έστρωναν στον δρόμο από τον οποίο διέβαινε ο Χριστός, τά εξωτερικά τους ενδύματα, για να πατήσει ο Χριστός πάνω σ'αυτά, άλλοι δέ έκοβαν κλάδους από δένδρα και τους έστρωναν εις τον δρόμο.Αυτά δείχνουν την πολλή τιμή του κόσμου στον Χριστό.Αλλά αυτή την πράξη του λαού οι άγιοι Πατέρες μας, την ερμηνεύουν πνευματικά και μας λέγουν ότι πρώτα πρέπει να στρώσουμε τά ιμάτια μας, δηλαδή τίς αρετές μας, και έπειτα θα ενθρονιστεί στις ψυχές μας ο Χριστός.(Ει γαρ μη καλλωπισθή η ψυχή ταίς αποστολικαίς αρεταίς, ούκ εποχείται επί τούτης ο Θεός).
Τα δε πλήθη του λαού, όσα επροπορεύοντο και όσα ακολουθούσαν,με δυνατές φωνές ελεγον' ωσαννά εις τον Υιόν του Δαυίδ,που έως τώρα τόν περιμέναμε.Δοξασμένος να είναι αυτός,πού έρχεται σταλμένος από τον Κύριο.Δόξα σοι άς κράζουν και οι εν τοις υψίστοις του ουρανού άγγελοι.
Και όταν αυτός εμπήκε εις τα Ιεροσόλυμα, ολόκληρη η πόλη σείσθηκε και έλεγαν'(Ποιός είναι αυτός;) Τά δέ πλήθη απαντούσαν,
(Αυτός είναι ο προφήτης Ιησούς,ο οποίος κατάγεται από την Ναζαρέτ της Γαλιλαίας ).
Τήν θριαμβευτική αυτή είσοδο του Χριστού στά Ιεροσόλυμα όχι μόνο οι ώριμοι άνθρωποι αλλά και τα μικρά παιδιά ζητοκραύγαζαν και δοξολογούσαν με το (Ωσαννά).
Η Χάρη Του Θεού ας μας αξιώσει να γευθούμε τα Σεπτά πάθη Του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τήν ένδοξο Ανάσταση Του.
Αμήν!!!!!!!


Γράφει η κ. Λαμπρινή Τάση